Матеріали засідань кафедри

Протокол №13

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 17 грудня  2021 року

Дата: 17.12.2021 р.

Час проведення: 14.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Про розгляд програм екзаменів на 2021-2022 н.р. для студентів непсихологічних спеціальностей.
 • Обговорення та рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Психологічне здоров’я студентської молоді» (автори Власенко І.А., Фурман В.В., Рева О.М., Канюка І.О.).
 • Про презентацію проекту освітньо-наукової програми 053 «Психологія» для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії).
 • Про підготовку ЕНК викладачами кафедри до сертифікації.
 • Різне.

Протокол №12

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 3 грудня  2021 року

Дата: 03.12.2021 р.

Час проведення: 14.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про затвердження звіту з науково-викладацької практики аспірантів спеціальності 053 «Психологія».

2. Різне.

Протокол №11

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 16 листопада  2021 року

 

 

Дата: 16.11.2021 р.

 Час проведення: 13.00 год.

 Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Про затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт студентів 5 курсу освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

2. Обгрунтування теми дисертації О. Береговенко, аспірантки І року навчання за спеціальністю 053 Психологія.

3. Проведення попередньої експертизи (фахового семінару) дисертацій: Клепікової Ольги  Валеріївни на тему «Особистісне благополуччя як чинник професійного становлення», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія;

Прядко Анастасії Олегівни на тему «Психологічні особливості подолання професійних стереотипів вихователів в умовах реформування дошкільної освіти», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія;

Нікольської Анни Дмитрівни на тему «Соціально-психологічні чинники впливу рекламних текстів на купівельні наміри споживачів», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.

4. Слухання кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.02 Практична психологія, заочної форми навчання.

5. Про рекомендацію до отримання дипломів з відзнакою здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія, денної форми навчання.

6. Про підготовку ЕНК  викладачами кафедри до сертифікації.

7. Різне.

Протокол №10

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

18 жовтня 2021 року

Дата:   18.10.2021 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Обгрунтування тем дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання за спеціальністю 053 Психологія.
 • Про уточнення у формулюванні теми дисертаційного дослідження Клепкової Ольги Валеріївни відповідно до рішення Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.
 • Про розгляд відповідності дисертації і наукових публікацій Клепікової Ольги Валеріївни, Прядко Анастасії Олегівни, Нікольської Анни Дмитрівни вимогам Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2019 р. №167 (із змінами).
 • Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення експертизи (фахового семінару) дисертації Клепікової Ольги Валеріївни, Прядко Анастасії Олегівни, Нікольської Анни Дмитрівни.
 • Подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Клепікової Ольги Валеріївни, Прядко Анастасії Олегівни, Нікольської Анни Дмитрівни.
 • Різне.

Протокол № 9

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 5 жовтня 2021 року.

Дата: 05.10.2021 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 

1. Про готовність до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія, денної форми навчання.

2. Про  публікаційну активність викладачів кафедри в фахових виданнях та журналах, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science.

3. Різне.

Сторінка 1 із 11