f

Подшивайлов Федір Михайлович

Кандидат психологічних наук

Інше

Кандидат психологічних наук.

Коротка біографія:

Роки навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка: 2009–2012 рр. (бакалаврат); 2012–2014 рр. (магістратура); 2014–2015 рр. (аспірантура).

Закінчив у 2014 році Київський університет імені Бориса Грінченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» та здобув кваліфікацію викладач психологічних дисциплін (диплом магістра з відзнакою).

За роки навчання провів емпіричне дослідження (в межах курсових та магістерської робіт), що мало характер лонгітюдного і стало основою дисертаційної роботи та передумовою дострокового захисту.

У грудні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.133.04 у Київському університеті імені Бориса Грінченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього психолога». Дисертаційну роботу (як і магістерську «Динаміка мотиваційної сфери особистості студента-психолога») виконано під науковим керівництвом доктора психологічних наук, професора Сергєєнкової Оксани Павлівни.

Робота: Інститут обдарованої дитини НАПН України (2014–2020 рр.; старший науковий співробітник відділу проектування розвитку обдарованості); ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (2019–2020 рр.; фахівець з обробки та аналізу даних).

Автор понад 30-ти наукових праць, серед яких:

Подшивайлов Ф. М., Сергєєнкова О. П. Мотиваційна сфера особистості: діагностично-розвивальний путівник. К.: Інститут обдарованої дитини, 2015. 55 с. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12971/.

Сергєєнкова О. П, Подшивайлов Ф. М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ: Фенікс, 2016. Том ХІІ. Психологія творчості. Вип. 22. С. 260–276. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15622/.

Сергєєнкова О. П, Подшивайлов Ф. М., Подшивайлова Л. І. Аналіз кореляційних зв’язків показників мотиваційної сфери особистості // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. Вип. 2(19). Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. С. 57–67. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23822/.

Подшивайлов Ф. М., Подшивайлова Л. І. Динаміка змін основних показників мотиваційної сфери студентів-психологів (за результатами лонгітюдного дослідження) // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. К.: Видавництво «Фенікс», 2018. Т. XII. Психологія творчості. Випуск 24. С. 135–152. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28090/.

Подшивайлов Ф. М., Подшивайлова Л. І., Шепельова М. В. Психологічна характеристика типів студентів за співвідношенням інтегральних властивостей особистості та індивідності // Психологічний часопис : науковий журнал. № 7. Вип. 6. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. С. 61–84. Режим доступу: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1025/629.

У складі творчої групи продовжує плідну наукову співпрацю з кафедрою психології особистості та соціальних практик в межах наукової теми «Психологічний профіль майбутніх фахівців».

Powered by SobiPro