Про кафедру психології особистості та соціальних практик

kzvpp 2018

 

Кафедра психології особистості та соціальних практик (раніше кафедра загальної, вікової та педагогічної психології) функціонує з 29 грудня 2007 року.

 

Очолює кафедру Сергєєнкова Оксана Павлівна доктор психологічних наук, професор

 

Кафедра є випусковою для галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів. На базі кафедри здійснюється підготовка для здобувачів третього (освітнього-наукового) рівня «Доктора філософії» та наукового рівня «Доктора наук» зі спеціальності053 Психологія.

 

Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад. На ній працюють 3 доктори наук з психології, 11 кандидатів наук, 2 професори та 9 доцентів.

 

Викладачі кафедри також забезпечують фахову підготовку та викладання курсів, спецкурсів психологічного профілю для студентів, що навчаються за іншими спеціальностями в Університеті. Навчальні дисципліни мають прикладне спрямування, а програми дисциплін передбачають значну кількість практико-орієнтованих, групових та творчих завдань з обов’язковими елементами проектної роботи та роботи з кейсами.

 

Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання пов’язані з психологією особистості, психологічною та інформаційно-психологічною безпекою особистості, професійною рефлексією особистості та становленням професійного образу Я, а також емоційним інтелектом та його розвитком, лідерськими компетентностями та особливостями ділової взаємодії викладачів та студентів, психологією формування особистісних стереотипів та становленням особистості фахівця в умовах фахового навчання.

 

Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими центрами підготовки фахівців у галузі соціальних та поведінкових наук в Україні та світі: Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова (м.Київ), Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Київський міський центр здоров'я, Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського району м.Київ, Гімназія No 136, Гімназія «Потенціал», Project Central (Канзас, США).