m_dubovyk
Контактна інформація

m.dubovyk@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 317-А

Максимчук Марія Олександрівна

Старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук (2017 р.)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Логопсихологія з основами спеціальної психології: спеціальна психологія», «Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення», «Спеціальна психологія», «Диференціальна психологічна діагностика порушень психофізичного розвитку».

Біографія

Освіта:

2007 – 2012 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, спеціальність «Психологія», кваліфікація: «Спеціаліст з психології, викладач вищого навчального закладу».

2012 – 2015 рр. – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «медична психологія».

2017 р. – захист дисертації на тему: «Психологічні і поведінкові складові сексуальності у підлітків з розладами аутистичного спектру» і отримання ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю «19.00.04 – медична психологія».

 

Підвищення кваліфікації:

2011 – 2015 рр. – базовий курс навчання гештальт-терапевтів за програмою Московського Гештальт Інституту.

2014 – 2015 рр. – спеціалізація «Клінічна гештальт-терапія» за програмою Московського Гештальт Інституту.

2013 р. – цикл авторських семінарів М. Д. Машовець (Східно-Європейський інститут психоаналізу) "Початок терапії", "Перенос / контрперенос в роботі з клієнтами".

2014 р. – цикл тренінгів з надання першої психологічної допомоги та роботі з наслідками психотравмуючих подій за програмою Міжнародної незалежної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів».

 

Досвід роботи:

2012 – 2015 рр. – аспірант кафедри клінічної психології та психодіагностики Київського національного університету імені Траса Шевченка.

Березень – червень 2014 р. – клінічний психолог під час місії Міжнародної незалежної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» в Україні.

2015 – 2018 рр. – викладач кафедри психології і педагогіки Київського національного лінгвістичного університету.

2013 р. – теп. час – приватна психологічна практика.

2018 р. – теп. час – викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

2018 р. – теп. час – психолог Центру психологічної допомоги «Равновесие».

Професійний і науковий інтерес

2017 р. – захист дисертації на тему: «Психологічні і поведінкові складові сексуальності у підлітків з розладами аутистичного спектру» і отримання ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю «19.00.04 – медична психологія».

2012 р. – теп. час – продовжуються наукові пошуки у сфері дослідження сексуальності підлітків з розладами аутистичного спектра. За останні 5 років опубліковано 15 наукових праць, прийнято участь у 10 науково-практичних конференціях, що присвячені даній проблематиці.

 

Наукові інтереси: нейропсихологічні аспекти порушень розвитку, проблема свідомості та самосвідомості осіб з розладами аутистичного спектра, проблема методів і методик психологічної діагностики осіб з порушеннями аутистичного спектра, нейропсихологія особистості, нейропсихологія розвитку, психологія сексуальності.

 

Професійні інтереси: психологічне консультування та психотерапія підлітків та дорослих (в межах гештальт-підходу), ігрова психотерапія дітей, нейропсихологічна корекція дитячого віку.

 

Powered by SobiPro