n_sofiy
Контактна інформація

n.sofiy@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 317-А

Софій Наталія Зіновіївна

доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти»

«Управління інклюзивною освітою»

«Інклюзивна освіта»

«Освіта як соціальне явище: Інклюзивна освіта»

Біографія

Освіта

Закінчила Київський педагогічний інститут імені М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) за спеціальністю «вчитель біології та іноземної (англійської) мови».

У 2004 році завершила курс «Освітня політика» у педагогічному коледжі Колумбійського університету.

Протягом 1994-1999 р.р. працювала координатором програми «Крок за кроком» Міжнародного фонду «Відродження».

З 1999 р. по 2017 р. очолювала Всеукраїнський фонд «Крок за кроком».

З 2014 р. працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Протягом 2014-2017 р.р. завідувала науково-методичним центром інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

З вересня 2017 р. працює (за сумісництвом) доцентом кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (нині кафедра спеціальної та інклюзивної освіти).

З 2019 р. й донині – перша заступниця директора Державної установи «Український інститут розвитку освіти».

Професійний і науковий інтерес

 • проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивної освіти
 • проблеми підготовки педагогів початкової школи до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Інше

Проектна діяльність

Створення інклюзивного безпечного середовища у навчальних закладах і громадах (листопад 2015 – грудень 2016) – проект ВФ «Крок за кроком» за фінансової підтримки Фонду відкритого суспільства (Лондон, Велика Британія) та Фонду Чарльза Стюарта Мотта (США) у межах реалізації Меморандуму про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» (учасник проекту)

Забезпечення якості освіти для ромських дітей у дошкільних навчальних закладах і початкових класах» (2016-2018) – проєкт ВФ «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Відкритого Суспільства (консультативні підтримка та методичний супровід закладів освіти учасників проекту)

Забезпечення якості освіти для ромських дітей у дошкільних навчальних закладах і початкових класах (2016-2018) – проект ВФ «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Відкритого Суспільства (координатор проекту)

Школа як осередок розвитку громади (2016-2018) – проект ВФ «Крок за кроком» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотт (США) (координатор проекту)

Реформа освіти: оцінка якості у міжнародному контексті» (01.01.2017 – 31.03.2018) – проєкт ВФ «Крок за кроком» на підтримку ініціативи МОН України «Нова українська школа» (консультативні підтримка та методичний супровід пілотування НУШ (200 класів 2017-2018 н.р.)

Аналіз політики переходу між різними рівнями освіти для дітей з особливими потребами» (2017-2018) - проект ВФ «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (керівник проекту).

Реформа освіти: оцінка якості у міжнародному контексті (01.01.2017 – 31.03.2018) – проект ВФ «Крок за кроком» на підтримку ініціативи МОН України «Нова українська школа», що реалізується ВФ «Крок за кроком» в частині навчання вчителів початкової школи, у межах реалізації Меморандуму про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» (керівник проекту)

Забезпечення перехідного періоду від раннього втручання до дитячого садка» (OSF-2085/2017) (01.11.2017 – 31.05.2019) – проект ВФ «Крок за кроком» у партнерстві з ГО «Інститут раннього втручання» за фінансової підтримки Фонду відкритого суспільства (Лондон, Велика Британія) у межах реалізації Меморандуму про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» (учасник проекту)

Просування громадянської освіти в початковій школі в контексті нових освітніх стандартів НУШ» (2017-2019) – проект за підтримки Агенції міжнародного розвитку США (USAID) (керівник проекту).

Підвищення якості дошкільної освіти в Україні» (2017-2020) – проект ВФ «Крок за кроком» за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) у межах реалізації Меморандуму про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» (учасник проекту)

Інституалізація «універсального» асистента вчителя в Україні: дослідження умов для реалізації» (2019 р.) – проект ВФ «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Відкритого Суспільства у межах реалізації Меморандуму про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» (керівник проекту)

Розробка навчальних модулів «Інклюзивна освіта» і «Розвиток критичного мислення» (вересень 2021) – проект за підтримки відділу міжнародної організації Інституту Відкритого суспільства в Таджикистані (міжнародний консультант проєкту)

Всеукраїнська школа онлайн для 5-11 класів (2020-2021 р) -  національний проект (консультант з інклюзивності)

Безпечна і дружня до дітей школа, напрям інклюзивна освіта у межах проекту «Створення дружнього до дитини та інклюзивного середовища в закладах освіти» (2020-2021) – проект за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) (керівник проекту консультативні підтримка та методичний супровід закладів загальної середньої освіти у межах проекту ЮНІСЕФ)

Стажування

Навчання за міжнародною освітньою програмою з обміну досвідом. Тема “Інклюзивний підхід до оцінювання розвитку дітей” (4-7 жовтня, 2016 року, Вірменія, Єреван).

Навчальна поїздка у Фінляндію. Мета: знайомство з досвідом проведення освітньої реформи у контексті Нової української школи (травень, 2019)

Навчання за програмою «Використання МКФ для забезпечення інклюзивності освіти» (Київ, 12-15 листопада 2019)

Наукова діяльність:

У червні 2017 року захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03. Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови інтегрованого супроводу учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному закладі».

Розроблення теоретико-методичних засад щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» та Дорожньої карти з розвитку інклюзивної освіти в Україні.

Публікації

Авторка понад 30 наукових робіт у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, у тому числі 1 проіндексована публікація у SCOPUS; навчально-методичних посібників з організації та впровадження інклюзивного навчання та реалізації Концепції Нової української школи; співавтор навчально-методичного посібника «Нова українська школа: порадник для вчителя» та професійного стандарту вчителя нового покоління. 

Основні публікації:

 • Ляльки з особистими історіями (ляльки – персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини / Під заг. ред. Софій Н.З., Найди Ю.М. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 52 с.
 • Martynchuk, SkrypnykT., Naida J., Sofiy N. Ways to increase the inclusive competence of pedagogical staff of special needs support team. Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. 2020. Iss. IV. С. 70-83. https://doi.org/10.17770/sie2020vol4.5006. Журнал індексується у Web of Science (in English)
 • Софій Н.З., Онопрієнко О.В., Найда Ю.М., Пристінська М.С., Большакова І.О. Нова українська школа: порадник для вчителя: навч.-метод. посібник / Під заг. ред. Н.М. Бібік. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 81553 від 19.03.2018.
 • Софій Н.З., Найда Ю.М. Середовище, що належить дітям: порадник для педагогів закладів дошкільної освіти / за заг. ред. В.В. Засенка. Київ: ФОП Парашин, 2019, 68 с.
 • Софій Н.З., Найда Ю.М. Інклюзивне навчання: інформаційний посібник для вчителів закладів загальної середньої освіти: навч.-метод. матеріали. К.: 2019. 52 с.
 • MartynchukV., Skrypnyk T.V., Sofiy N.Z., Naida J.M. Inclusive education in Ukraine withinin the context of european values and guiding principles in a field of education for children with special educational needs. Inclusive education Unity in diversity: monograph / ed. by J. Głodkowska. Warszawa: Wydawnictwo akademii pedagogiki specjalnej, 2020. P. 200-218 (in English)
 • Практика асистента педагога: міжнародний й український контекст. Результати дослідження / О. Федоренко, О. Мартинчук, Н. Софій, Г. Лук’янова, О. Кошіль, Т. Симоненко, Л. Байда, Ю. Найда. Київ: ФОП Парашин, 2020. 106 с.
 • Martynchuk, Skrypnyk T., Sofiy N., Bahdanovich Hanssen N. Inclusive education in Ukraine – tension between policy and practice. Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion.Theoretical and Practical Perspectives / Edited By Natallia Bahdanovich Hanssen, Sven-Erik Hansén, Kristina Ström. London: Routledge, 2021. P.148-167. (in English)
 • Професійний стандарт вчителя нового покоління/ Н.Авшенюк, І.Андрощук, Л. Гриневич, С. Івашньова, О. Ліннік, Н. Софій.  К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2021. 72 с.
Powered by SobiPro