Suprun
Контактна інформація

h.suprun@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 317-А

Супрун Ганна Володимирівна

старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат психологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Загальна та спеціальна психологія»

«Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення»

«Тренінг професійного зростання»

«Методи і засоби діагностики дітей з аутизмом»

«Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання»

«Технології інклюзивного навчання дітей з ментальними та поведінковими порушеннями»

Біографія

Упродовж 1995-2003 рр. працювала на посаді педагога-організатора в ЗОШ №320 міста Києва.

У 2001 р. закінчила магістратуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Українська філологія» та отримала кваліфікацію: викладач української мови та літератури.

У 2005 р. закінчила Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Психологія», спеціалізацією «Практична психологія».

Упродовж 2003-2004 рр. працювала на посаді психолога навчально-культурологічного центру «Аратта» м. Києва.

З 2004 р. по 2014 р. працювала на посаді практичного психолога спеціального дошкільного навчального закладу №569 міста Києва.

Протягом 2014-2016 рр. працювала на посаді наукового співробітника лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.

У 2016 році закінчила аспірантуру Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. З цього ж року почала працювати на кафедрі психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, яка у 2019 р. перейменована на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.

Професійний і науковий інтерес

D:Наукова діяльність Бабич НГЕРгугл.png  D:Наукова діяльність Бабич НГЕРзавантаження.png D:Наукова діяльність Бабич НГЕРвики.png D:Наукова діяльність Бабич НГЕРorcid.png 

  • соціальна адаптація дітей з аутизмом
  • психологічний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами

Інше

Стажування та підвищення кваліфікації

Навчання за Програмою освітнього лідерства в Академії лідерства, 4-ий модуль «Інноваційні технології в освітньому процесі» (липень 2017 р.)

Навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Школа для всіх» (обсяг 30 годин, 1 кредит ЄКТС, сертифікат 13.08.2021 р.)

Навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Оцінювання без знецінювання» (обсяг 30 годин, 1 кредит ЄКТС, сертифікат 19.08.2021 р.)

Навчання на курсі «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (сертифікат 08.-09.2021 р.)

Наукова діяльність

У 2017 р. захистила дисертацію на тему «Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з аутизмом у дошкільному віці» та отримала науковий ступінь: кандидат психологічних наук (19.00.08 – спеціальна психологія).

Публікації:

Має 5 публікацій у фахових виданнях України, зокрема 1 проіндексовану публікацію у Scopus, співавтор посібників:

1. Супрун Г. В. Психологічні умови адаптації дошкільників з аутизмом в навчальному закладі. Сучасні технології збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій: посібник / За ред. А. Г. Обухівської. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. С. 172–184.

2. Супрун Г. В. Психолого-педагогічне вивчення дітей з аутизмом в психолого-медико-педагогічних консультаціях. Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій: посібник / За ред. А.Г. Обухівської. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. С. 214–235.

Powered by SobiPro