Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

KSIO
Контактна інформація

t.skrypnyk@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 317-А

Скрипник Тетяна Вікторівна

професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Оцінювання особливих освітніх потреб у дітей та консультативний супровід родин та фахівців»

«Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання»

«Системна допомога дітям раннього та дошкільного віку з розладами аутистичного спектра»

«Системна допомога дітям молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра»

«Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі»

«Сенсорна інтеграція»

«Корекційно-розвивальні стратегії для дітей з аутизмом»

Біографія

У 1987 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, філологічний факультет та отримала професійну кваліфікацію «філолог, викладач російської мови і літератури».

Протягом 1988-1992 рр. працювала викладачем російської мови і літератури (потім – всесвітньої літератури) у Київському фізико-математичному ліцеї при Київському університеті імені Тараса Шевченка.

З 1992 р по 1998 р. працювала викладачем психології в недержавних вузах: Інститут практичної психології та соціальної роботи „Психогенез”, Університет ефективного розвитку „Експір”, ведуча тренінгів різного напряму (фахові тренінги для педагогів і психологів, особистісно-орієнтовані тренінги).

У 1994 р. закінчила Інститут практичної психології та соціальної роботи "Психогенез" за спеціальністю «Психологія», отримала кваліфікацію «практичний психолог у системі освіти».

Протягом 1998-2016 рр. працювала науковим співробітником (потім – старшим науковим співробітником) в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України (з 2011 р. – завідувачем лабораторії навчання і розвитку дітей з аутизмом).

З 2016 р. понині – професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

D:Наукова діяльність Бабич НГЕРгугл.png          D:Наукова діяльність Бабич НГЕРзавантаження.png    D:Наукова діяльність Бабич НГЕРвики.png    D:Наукова діяльність Бабич НГЕРorcid.png        D:Наукова діяльність Бабич НГЕРфейсбук.png

  • розлади аутистичного спектра: діагностика, розроблення та впровадження стратегій втручань, що забезпечують формування передумов навчання і розвитку дітей з РАС; здійснення наукових досліджень; підтримка родин дітей з РАС
  • інклюзивне навчання: порівняльний аналіз (міжнародний досвід-Україна) нормативно-правового, навчально-методичного та кадрового забезпечення; новітні (для України) інклюзивні технології (командний супровід, «Класний менеджмент», 6 моделей «Со-teaching», формулювання SMART-цілей, розроблення дієвої супровідної документації, здійснення моніторингу динаміки успіху дитини) та шляхи їх впровадження в Україні
  • коучинг та супервізії як дієві підходи підвищення рівня компетентності учасників команд супроводу дітей з особливими освітніми потребами
  • розроблення практико-орієнтованих програм, підручників, посібників з питань аутизму та інклюзивної освіти
  • методологія науки (передусім, системний підхід, моделювання та психологічна синергетика)

Інше

Проектна діяльність:

2018 р. – тренер програми за підтримки ЮНІСЕФ «Тренінгу для тренерів» (для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів).

2017 р. – переможець конкурсу громадських проєктів «Модель інклюзивно-ресурсного класу для якісної освіти дітей з особливими потребами» (Громадський бюджет м. Києва, у межах діяльності ГО «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц»)

2016-2017 рр. – тренер у Всеукраїнському проекті Марини Порошенко „Інклюзія – рівень свідомості нації”

2016 р. – переможець конкурсу громадських проєктів «Модель кімнати сенсорно-інтегративної терапії (у Центрі психолого-педагогічної реабілітації)» (Громадський бюджет м. Києва, у межах діяльності ГО «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц»)

2013-2014 рр. – розробник та учасник проєкту за підтримки посольства США «Освіта дітей з аутизмом: від міфу до реальності».

Стажування та підвищення кваліфікації:

Навчання за програмою «Нейропсихологія» (40 год.). Міжрегіональна академія управління персоналом. Сертифікат 1121, 2016 р. 

Підвищення кваліфікації за напрямом Школа проектного менеджменту (45 год.) Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017р.

Підвищення кваліфікації за е-модулем «Розвиток освітньої, наукової колаборації та проектного менеджменту через ІК-інструменти» (120 год.) Київський університет імені Бориса Грінченка, листопад 2017 р.

Підвищення кваліфікації за модулем з ІКТ (30 год.) Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017 р.

Поглиблений курс з методик діагностики інтелекту Leiter-3 та WISC-IV, а також з методики РЕР-3 (психоосвітній профіль) ТОВ «ОС Україна», Сертифікат № ЕТ-0013, 2018 р.

Навчання за трьома модулями за напрямом «Полісенсорна інтеграція» (Центр «Томатіс-Нілона» (Ізраїль) 130 год.). Сертифікат № B-519, 2016-2018 рр.

Фахове стажування. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України 21травня -20 червня Довідка про стажування № 2-07/188 2018 р. (120 год.)

Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні комунікативні технології у роботі викладача» (50 год.) Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018 р.

Навчання за програмою «Sustainable Development» (стійкий розвиток). Завершене дослідження «Методи розкриття психофізичних можливостей та стійкості до стресу: теорія і практика» (60 год.). м. Любляна (Словенія), 2018 р.

Підвищення кваліфікації за лідерським модулем (30 год.) Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018 р.

Модульне навчання за курсом «Інноваційні підходи до організації професійної допомоги дітям з аутизмом» (40 год.) НРЦ «Соняшник» (м. Полтава), 2019 р.

Навчання та стажування за програмою «Розбудова активної життєдіяльності для осіб з функціональними обмеженнями підліткового та юнацького віку», Центр соціально-психологічної реабілітації Дарницького району м. Києва, 2020 р.

Підвищення кваліфікації за програмою «Trends in Education and Social Work in U. S. Higher Education Sociocultural Dimension». International Cultural and Educational Association and National Louis University Сертифікат (180 годин), США, 2021 р.

Підвищення кваліфікації за Дослідницьким модулем (50 год.) Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021 р.

Наукова діяльність:

2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія на тему «Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральними паралічами».

2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія на тему «Системно-феноменологічний підхід до діагностики та корекції розвитку дітей з аутизмом».

Співкерівник наукової теми кафедри спеціальної та інклюзивної освіти «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» у межах реалізації наукової теми Інституту людини «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України» (2016-2021 рр.) (номер державної реєстрації 0116U002960)

Співкерівник наукової теми кафедри спеціальної та інклюзивної освіти «Професійний профіль спеціального педагога у контексті забезпечення якості інклюзивної освіти» (державний реєстраційний номер: 0121U112869, дата реєстрації 08.09.2021р .)

Публікації:

Авторка понад 90 наукових робіт у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, в тому числі, 4 статті у журналах Web of Science і Scopus.

Посилання на профіль Е-портфоліо

Powered by SobiPro