Контактна інформація

k.lutsko@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 317-А

Луцько Катерина Василівна

доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою»

«Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення»

Біографія

У 1966 р. закінчила Київський педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальностями: «Вчитель початкових класів загальноосвітньої школи», «Сурдопедагог», «Логопед».

Протягом 1964-1969 рр. працювала логопедом Залізничного району м. Києва (при школі № 187).

Упродовж 1969р.-1988 р.р. працювала на посаді старшого наукового співробітника лабораторії сурдопедагогіки Науково-дослідного інституту (НДІ) педагогіки України.

У 1978 р. закінчила аспірантуру НДІ педагогіки України і захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – спеціальна педагогіка.

У період з 01.08.1988р. по 01.09.1994р. працювала на посаді завідувачки лабораторією сурдопедагогіки спочатку Інституту педагогіки, а після реорганізації з 03.01.1994 — Інституту дефектології АПН України.

Протягом 01.09.1994–30.08.1997 р.р. навчалась у докторантурі НДІ педагогіки України, здійснювала дослідження з теми «Дидактичні умови удосконалення якості навчання учнів початкових класів шкіл глухих».

У 1993 р. отримала вчене звання «старший науковий співробітник».

З 05.09.1997 р. по 01.03.2000 р. працювала заступником директора з наукової роботи Інституту дефектології АПН України.

З 2001 р. по 2013 р. викладала в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова: на кафедрі сурдопедагогіки та кафедрі ортопедагогіки та реабілітології.

З вересня 2013р. працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка доцентом кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, яка у 2019 р. перейменована на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.

Членкиня комісії з конкурсного відбору навчально-методичних посібників для педагогічних працівників, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами» (наказ МОН України від 31.10. 2019р. за №1358).

Нагороджена знаком “Відмінник народної освіти.

Професійний і науковий інтерес

D:\Наукова діяльність Бабич Н\ГЕР\гугл.png         D:\Наукова діяльність Бабич Н\ГЕР\завантаження.png    D:\Наукова діяльність Бабич Н\ГЕР\вики.png

  • формування та розвиток мовлення у дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, тієї його складової, яка мало розроблена у вітчизняній спеціальній педагогіці – сприймання мовлення як особливої психічної (інтелектуальної) діяльності

Інше

Стажування та підвищення кваліфікації

Фахове стажування в Інституті спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України в лабораторії логопедії (18.03.2019-18.04.2019, довідка про проходження стажування від 19.04.2019 №2-07/129).

Наукова діяльність

1978 року  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на базі Науково-дослідного інституту педагогіки України з теми «Особливості формування зв’язного мовлення  у глухих учнів вечірніх (змінних) шкіл з українською мовою викладання” за спеціальністю 13.00.02 – спеціальна педагогіка.

Співкерівник наукової теми кафедри спеціальної та інклюзивної освіти «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» у межах реалізації наукової теми Інституту людини «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України» (2016-2021 рр.) (номер державної реєстрації 0116U002960)

Творчий доробок складають фундаментальні розробки для спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху: програми, методики навчання, нові підходи до формування усного та писемного мовлення в осіб з порушеннями слуху та мовлення. Автор змісту сучасної спеціальної освіти з рідної мови, новітніх технологій навчання, в основі яких розвиток психічних та пізнавальних процесів у дітей із порушеннями слуху, комплексних компенсаторних методик навчання дітей та дорослих, пов’язаних зі сприйманням та розумінням усного мовлення з активізацією інтелектуальної складової психічної діяльності особистості. 

Публікації

Автор понад 150 наукових публікацій. Основні наукові праці стосуються нових підходів у визначенні змісту, методики спеціальної освіти: «Програми для підготовчого – 5 класів шкіл глухих. Українська мова»; «Програми з педагогічними технологіями для шкіл глухих. Українська мова: підготовчий, 1-5 класи»; «Програми розвитку глухих дітей дошкільного віку»; посібники та підручники (з грифом МОН України): «Говори, думай, запам’ятовуй»: посібник для шкіл глухих (2014); «Літературне читання» підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н 90) 3 клас (2020р.);. «Літературне читання» підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н 90) 4 клас (2021 р.).

Посилання на профіль Е-портфоліо

Powered by SobiPro