KSIO-1
Контактна інформація

op.taran@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 317-А

Таран Оксана Петрівна

доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Загальна та спеціальна психологія»
«Психологія: Основи психологічного консультування»
«Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення»
«Тренінги професійного зростання»
«Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу»
«Методичні засади роботи з аутичними дітьми»

Біографія

У 2000 р. закінчила Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез» за спеціальністю «Психологія».
По закінченню навчання працювала з 2001 р. по 2010 р. в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України, в лабораторії діагностики та психічного розвитку дитини.
Наукову діяльність поєднувала з практичною на посаді практичного психолога в ДНЗ 17 (2000-2003 рр), ДНЗ №687 (2005-2007 рр.)
Протягом 2004 – 2007рр. навчалась в аспірантурі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, працювала у лабораторії діагностики та психічного розвитку дитини.
З 2008 року працює в Київському університету імені Бориса Грінченка: з 2008 р. по 2015 р. – на кафедрі практичної психології, з 2013р. – на кафедрі спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти.
3 2015 р. й донині – доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, яка у 2019 р. перейменована на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.
З 2019 р. й донині – членкиня Української Спілки Психотерапевтів (УСП).

З 2012 р й донині – членкиня Громадської асоціації підтримки осіб з аутизмом «Простір любові», активний учасник і тренер понад 30 інтеграційно-корекційних таборів для сімей з дітьми з розладами аутистичного спектра (проведення ігрових і арт занять для дітей та
семінарів-тренінгів для батьків).
Понад 10 років займається приватною практикою як аналітично- орієнтований психолог (консультування дорослих та ігрова терапія дітей).

Професійний і науковий інтерес

D:\Наукова діяльність Бабич Н\ГЕР\гугл.png         D:\Наукова діяльність Бабич Н\ГЕР\завантаження.png     D:\Наукова діяльність Бабич Н\ГЕР\вики.png    D:\Наукова діяльність Бабич Н\ГЕР\фейсбук.png

  • проблеми розвитку та становлення особистості дітей з особливими освітніми потребами
  • психологічний та аналітично-орієнтований супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра
  • аналітично-орієнтоване консультування дорослих
  • дитяча ігрова психотерапія

Інше

Стажування та підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету Грінченка за лідерським модулем (загальна кількість годин – 30), 9-10 жовтня 2017 р., сертифікат 12.10. 2017 р.

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету Грінченка за модулем з ІКТ (30 год.), 16, 21 лютого 2018 р., сертифікат 02.03. 2018 р.

Фахове стажування: у відділі логопедії Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 18.03.2019 р. – 18.04.201  р. Тема: «Сучасні напрями наукових та прикладних досліджень в галузі спеціальної освіти та логопедії» (120 академічних годин).

Learn to Speak Korean 1 an online non-credit course authorized by Yonsei University and offered through Coursera (32 год.) сертифікат 09.07.2020.

Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity an online non-credit course authorized by University of California, Irvine and offered through Coursera (10 год.) сертифікат 22.08.2020.

A Life of Happiness and Fulfillment an online non-credit course authorized by Indian School of Business and offered through Coursera (28 год.) сертифікат 10.01.2021р.

Наукова діяльність:

2008 року Оксана Петрівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників», за спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія.

Виконавець наукової теми кафедри спеціальної та інклюзивної освіти «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» у межах реалізації наукової теми Інституту людини «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України» (2016-2021 рр.) (номер державної реєстрації 0116U002960)

Виконавець наукової теми кафедри спеціальної та інклюзивної освіти «Професійний профіль спеціального педагога у контексті забезпечення якості інклюзивної освіти» (державний реєстраційний номер: 0121U112869, дата реєстрації 08.09.2021)

Публікації:

Авторка біля 40 наукових фахових робіт, що включено до переліку наукових фахових видань України, наукометричної бази даних РІНЦ та індексованих Index Copernicus.

Посилання на профіль Е-портфоліо

Powered by SobiPro