Спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати»

23 травня в Київському Палаці дітей та юнацтва відбувся спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» за підтримки соціальної програми Дружини Президента України Марини Порошенко для 250 освітян Києва, Київської області та Харкова.

Proekt M Poroshenko

Одним з тренерів виступила Тетяна Скрипник – професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. Її заняття було присвячено розкриттю умов безперешкодної освіти дітей з аутизмом, а саме: системному підходу, що сприяє розкриттю як ресурсів дитини (опора на базові структури), так і ресурсів освітнього середовища (педагогічний дизайн).

Proekt M Poroshenko1

В межах цього заходу секцію «Індекс інклюзії як механізм моніторингу інклюзивного навчального закладу» провела Найда Юлія Михайлівна, старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. Ключовим питанням секції став розгляд Індексу інклюзії як механізму організації освітнього процесу в навчальному закладі, за якого плануються та реалізуються підходи, сприятливі для активного включення в освітній процес усіх його учасників. Індекс інклюзії наголошує як на важливості Інклюзії А, так і на важливості Інклюзії Б. Інклюзія А передбачає включення дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади, десегрегацію, в той час як інклюзія Б акцентує увагу на активне залучення до життя навчального закладу всіх учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків та ціннісне ставлення до кожного – незалежно від функціональної спроможності, етнічної належності, рівня успішності.

Детальніше ознайомитися з Індексом інклюзії ви можете в посібнику  «Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл», який призначено допомогти визначити вплив упровадження інклюзивних цінностей на всі аспекти шкільного життя та взаємодію шкіл із місцевими громадами.

 

{gitube vid:=h8MsWQaGCgQ}

 

 Спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери  «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи.  Результати»