Навчання в психологічній лабораторії МАУП

Викладачі кафедри: Мартинчук О.В. і Скрипник Т.В. пройшли навчання в психологічній лабораторії МАУП за програмою курсу "Нейропсихологія" (обсягом 40 годин) і отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Пізнання людського мозку - це надзвичайно захоплююче заняття, яке відкриває нові обрії в розумінні корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку.

 Navch v psyh lab MAUP Navch v psyh lab MAUP2

Navch v psyh lab MAUP2