Навчально-практичний тренінг «Лялька як персона» для студентів 3-го курсу напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)»

    29 лютого 2016 року Валерія Воронько, студентка 4-го курсу, провела навчально-практичний тренінг для студентів 3-го курсу напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» на тему «Лялька як персона».

Lyalka persona KSPKIO IL4

Метод «Ляльки-персони» – це інноваційний педагогічний підхід, спрямований на розвиток емпатії у дітей, виховання неприйняття дискримінації та несправедливості. В якості основного прийому виховного впливу використовується лялька як проміжний об'єкт взаємодії дитини і дорослого. Він допомагає критично аналізувати упередження й хибну інформацію які діти постійно засвоюють у повсякденному житті, навіть якщо самі особисто не контактують з родинами, де батьки походять з різних етнічних спільнот або з сім'ями біженців чи з сім'ями, де є дорослі чи діти з інвалідністю.