Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів першого бакалаврського рівня

   20 вересня 2021 року для студентів першого курсу, груп ЛОГб-1-21-4.0д та ЛОГб-2-21-4.0д, презентовано оновлену редакцію освітньо-професійної програми 016.01.01 Логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
   Гарант освітньої програми кандидат педагогічних наук Наталія Бабич висвітлила ключові елементи оновленої програми, наступність та взаємопов’язаність навчальних дисциплін, специфіку змісту, структурованих завдань та моніторингу динаміки проходження практики. Також гарантом освітньої програми було представлено каталог вибіркових дисциплін з ґрунтовним описом кожної з них, що було розроблено кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти для поглиблення та удосконалення фахових компетентностей майбутніх вчителів-логопедів.

ind traektoria 2
    Участь у обговоренні взяли студенти 4 та 6 курсів спеціальності 016 Спеціальна освіта, які поділилися власним досвідом та враженнями від навчання в Університеті Грінченка за цією спеціальністю.

ind traektoria 3
    Так, Крістіна Довга, студентка 4 курсу, зазначила, що навчання за спеціалізацією «Інклюзивна освіта» відкриває новий ракурс бачення ситуації з інклюзивним навчанням в Україні, його виклики та перспективи, сприяє оволодінню новітніми інклюзивними технологіями (Класний менеджмент, Co-teaching, Командний супровід, розроблення дієвої супровідної документації тощо), що дає змогу здійснювати ефективний психолого-педагогічний супровід дітей з різними освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі.

ind traektoria 4
   Марія Ковтун та Дарія Кошман, студентки 6 курсу, окреслили позитивні аспекти спеціалізації «Навчання і розвиток дітей з аутизмом» та наголосили, що навчання за цим напрямом спрямоване на набуття здобувачами освіти здатності: розпізнавати та діагностувати дітей з РАС; визначати шляхи їхнього розвитку; брати на себе роль експерта-координатора у команді супроводу вихованця/учня з аутизмом; розробляти індивідуальну стратегію втручання для них; формувати передумови освітньої діяльності та визначати освітні траєкторії; здійснювати консультативну й супровідну діяльність стосовно родин дітей з РАС, а також фахівців, які опікуються питаннями навчання і розвитку цих дітей.

ind traektoria 6
    Особливості нової та нині затребуваної спеціалізації «Раннє втручання» озвучила Наталія Бабич. Даний напрям має на меті поглибити фахові компетентності щодо надання послуг дітям раннього віку та їхнім родинам; здатності здійснювати скринінг розвитку цих дітей (від народження до 4 років), впроваджувати стратегії раннього втручання відповідно до міждисциплінарного та сімейно-центрованого підходів, застосовувати програми та методи раннього втручання, моніторинг індивідуальної траєкторії розвитку дитини, організовувати розвивальне середовище з урахуванням вікових особливостей дітей, реалізовувати програму переходу від послуги раннього втручання до закладу дошкільної освіти.
Тому, в добру путь, наші любі студенти під час професійного та особистісного зростання у процесі вивчення вибіркових дисциплін!