Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів другого магістерського рівня

     А Ви знаєте що таке індивідуальна освітня траєкторія?!

  8 вересня 2021 року відбулося презентування каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів другого магістерського рівня освітньо-професійних програм «Логопедія» та «Втручання при аутизмі». 

     Гарант освітньої програми Олена Мартинчук презентувала оновлену Освітню програму «Логопедія», яка пропонує студентам не тільки цікаві дисципліни із каталогу вибіркових дисциплін, але й нові вибіркові блоки.

    Так, один із блоків «Міофункціональна терапія» був створений відповідно до сучасного напряму діяльності логопеда спрямованого на набуття здобувачами освіти здатності працювати в команді із фахівцями ортодонтичного профілю. Презентувала блок дисциплін Аліна Медицька, кандидат медичних наук, лікар-стоматолог, ортодонт. Вона зазначила, що студенти навчаться проводити міофункціональний скриніг у комплексній діагностиці в партнерстві з ортодонтом та створювати комплексні програми проведення спільних заходів міофункціональної корекції; оволодіють навичками створення та проведення комплексів міогімнастики відповідно до розроблених комплексних програм.

    Блок «Психологічні технології в логопедичній практиці» спрямований на поглиблення фахових компетентностей, який презентувала Оксана Таран, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Вона наголосила, що студенти оволодіють ефективними психологічними технологіями, що охоплюють як діагностичний, так і психокорекційний напрями; навчаться розробляти індивідуальні програми психологічного втручання, впроваджувати їх і відслідковувати результативність впровадженого впливу.

інд.освітня траєкторія 1

  Тетяна Скрипник, гарант Освітньої програми «Втручання при аутизмі», розкрила унікальність пропонованої програми у двох вибіркових блоках. Блок «Методи з науково доведеною ефективністю для осіб з аутизмом» створює умови для поглиблення професійних знань у межах обраної освітньої програми та спрямований на поглиблення фахових компетентностей із застосування знань теорії і практики розроблення методично зумовлених й індивідуально зорієнтованих стратегій втручання. Блок «Раннє втручання при аутизмі» спрямований на поглиблення фахових компетентностей із застосуванням знань теорії і практики надання кваліфікованої підтримки та допомоги дітям з розладами аутистичного спектра раннього віку. 

інд.освітня траєкторія

Бажаємо нашим студентам професійного та особистісного вивищення у процесі вивчення вибіркових дисциплін!