Цикл гостьових лекцій від фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів

     Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини в партнерстві із фахівцями Інклюзивно-ресурсних центрів м. Києва впроваджує цикл гостьових лекцій в рамках організації та проведення виробничої (педагогічної) практики ІРЦ для студентів IV курсу, спеціальності 016, Спеціальна освіта, освітньої програми «Логопедія» Університету Грінченка.

    12.02.2021 року відбулась перша гостьова відео-лекція за темою: «Організація діяльності Інклюзивно-ресурсних центів». Фахівці Інклюзивно-ресурсного центру №10 Шевченківського району м. Києва, Костюк Ірина Костянтинівна (директорка ІРЦ), Виноградна Анастасія Володимирівна (соціальний педагог) розповіли студентам про організаційно-методичні засади діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів, обговорили разом із студентами питання щодо подальшого працевлаштування майбутніх фахівців до ІРЦ м. Києва.

Фото 1

Фото 2 min

    19.02.2021 року відбулась друга гостьова відео-лекція за темою: «Діяльність практичного психолога в умовах Інклюзивно-ресурсного центру». Практичний психолог Інклюзивно-ресурсного центру №1 Голосіївського району м. Києва, Степова Аліна Сергіївна розповіла студентам про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей від 2 до 18 років з використанням методик WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, PEP-3, CASD.

Фото 3 min

Фото 4

     26.02.2021 року відбулась третя гостьова відео-лекція за участю фахівців ІРЦ № 3 Деснянського району м. Києва на тему: «Діти з порушенням слуху: організація підтримки та комплексна оцінка в ІРЦ». Завідувач ІРЦ № 3, Виговська Марина Олександрівна, розповіла студентам про організацію діяльності Інклюзивно-ресурсного центру № 3. Світлана Літовченко, к. пед н., с.н.с., завідувач відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки та психології мені Миколи Ярмаченка НАПН України; сурдопедагог ІРЦ № 3 Деснянського району м. Києва, розглянула питання підтримки дітей з порушеннями слуху в освітньому процесі та розкрила питання організації та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в ІРЦ.  

фото 5

    05.03.2021 року відбулась четверта гостьова відео-лекція за участю фахівців ІРЦ № 7 Подільського району м. Києва на тему: «Робота тифлопедагога інклюзивно-ресурсного центру». Фахівці інклюзивно-ресурсного центру №7, зокрема завідувач центру, Нікітюк Ольга Олександрівна, розповіла студентам про організацію діяльності ІРЦ. Гребенюк Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова, фахівець у галузі тифлопсихології, тифлопедагог ІРЦ №7, розглянула питання підтримки дітей з порушенням зору в освітньому процесі та розкрила особливості організації та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в ІРЦ.

фото 6

    12.03.2021 року відбулась п'ята гостьова відео-лекція на тему: «Робота вчителя-реабілітолога в інклюзивно-ресурсному центру». Вчитель-реабілітолог ІРЦ №3 Деснянського району м. Києва, Артемчук Марія Андріївна, ознайомила студентів з особливостями проведення оцінки фізичної сфери дитини та проведенням корекційно-розвиткових занять в умовах ІРЦ. Під час зустрічі студентам було продемонстровано обладнання, яке існує в ІРЦ та спосіб його застосування.

Фото 7

Фото 8

фото 8

    Також у період проходження виробничої (педагогічної) практики ІРЦ, кожна п'ятниця - це методичний день, коли студенти, під керівництвом викладачів кафедри поглиблюють теоретичні знання та відпрацьовують практичні навички щодо роботи в умовах Інклюзивно-ресурсних центрів.