Робоча зустріч наукових гуртків "Актуальні питання спеціальної освіти"

3 грудня 2020 року відбулись робочі зустрічі наукових гуртків кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, присвячені обговоренню актуальних питань спеціальної освіти. На онлайн зустрічах студенти другого (магістерського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта разом із науковими керівниками працювали над обгрунтуванням актуальності дослідницьких тем кваліфікаційних робіт.

Зокрема, Студія досліджень складоритму  представила такі теми наукових робіт: 

  • «Нейродинамічні засади формування складоритмічної структури мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»
  • «Формування ритмічної організації мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»
  • «Формування складоритмічної структури мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами лазерної ритміки»

aktualni ptannya specosvity1

Інклюзивний клуб  презентував напрацювання в межах таких актуальних тем:

«Особливості міжособистісної комунікації в учнів початкових класів в умовах інклюзивного освітнього середовища»«Дослідження комунікації у дітей з особливими освітніми потребами з опорою на міжнародну класифікацію функціонування»

«Особливості психологічної адаптації до школи в учнів першого класу з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного освітнього середовища» 

aktualni ptannya specosvity2

Студія досліджень полімодального сприймання, зокрема, представила такі теми наукових робіт: 

  • «Формування звуковимови у дітей середнього дошкільного віку з порушеннями зорової функції засобами полісенсорного сприймання»«Формування  монологічного мовлення у дітей молодшого шкільного віку з темпо-ритмічними порушеннями  засобами арт-технологій»
  • «Формування кінестетичного праксису у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами тістопластики»

aktualni ptannya specosvity3

Студія РАС: розлади аутистичного спектра презентувала напрацювання в межах таких актуальних тем:

  • «Формування базових мовленнєвих навичок у дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра засобами прикладного аналізу поведінки»
  • «Формування передумов комунікації у дітей молодшого дошкільного віку з аутизмом засобами методу Floortime»
  • «Формування експресивного мовлення у дітей з розладами аутистичного спектра з опорою на метод «Music-Mediated Intervention»
  • aktualni ptannya specosvity4