Організація освітнього процесу в умовах карантину

  

KSIO 12 03 2020

 

З 12 березня 2020 року увесь освітній процес в Україні було перенесено в дистанційний формат з метою запобігання розповсюдженню вірусу COVID-19. Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти дружною і професійною командою прийняла виклик карантинної сучасності!

 

  • Наразі розроблено і активно використовуються електронні навчальні курси з усіх дисциплін. Кожен електронний навчальний курс (на базі Moodle) включає в себе: тексти лекцій, презентації, завдання до семінарських та практичних занять, модульні контрольні роботи, а також завдання для підсумкового семестрового контролю.
  • Заняття: лекційні, практичні, семінарські – проводяться онлайн з використанням додатків Hangouts Meet, Skype, Webex, Google Classroom, Zoom.
  • Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує виконання усіх ланок освітнього процесу. Окрім навчальних занять, онлайн також відбуваються установчі та звітні конференції студентів за результатами проходження практики, а також проміжні звіти про результати курсових та магістерських досліджень.
  • Творчий підхід до організації і проведення онлайн занять, креативні завдання, активна взаємодія та дистанційне спілкування дозволяють студентам та викладачам іти шляхом саморозвитку і зростання в умовах карантину.
  • Засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти відбуваються щотижня в онлайн форматі через додаток Hangouts Meet, що дозволяє організувати злагоджену роботу команди кафедри.