Майстер-клас 15.12.17

15 грудня 2017 року професорсько-викладацький склад кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики».

 

mayster klas 15 12 1

 

 

В межах пленарного засідання з доповіддю виступила Т.В. Скрипник, доктор психологічних наук, професор кафедри на тему «Системно-ресурсний підхід у контексті навчання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами». В якій вона наголосила на важливості мультидисциплірного підходу та командної взаємодії фахівців щодо супроводу, розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

 

mayster klas 15 12 2

 

 

Результати реалізації наукової теми викладачами кафедри були продставлені на секції «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами у соціальне середовище». Зі вступним словом до відвідувачів звернулася К.В. Луцько, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, в якому було розкрито аспекти реалізації наукової теми кафедри та спільну діяльність викладачів та студентів. Результати даної співпраці продемонструвала А. Поджара, студентка 5 курсу напряму підготовки «Спеціальна освіта (логопедія)» «Активізація мовленнєво-рухового аналізатора як фактор формування і удосконалення усного мовлення у дітей з порушеннями мовленнєвої функції».

 

Із доповідями виступили В.В. Кобильченко, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (тема «Становлення особистості дошкільника з порушеннями зору»), Н.М. Голуб, кандидат педагогічних наук, доцент Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (тема «Форми організації корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами при подоланні в них порушень писемного мовлення»), І.М. Омельченко, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (тема «Генеза усвідомлення комунікативної діяльності дитини із затримкою психічного розвитку»), В.М. Шевченко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (тема «Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище в Україні»). Виголошені доповіді викликали активну дискусію в учасників секції, оскільки були підняти питання інтеграції в освітній простір дітей з різними нозологіями. У підсумках були визначені перспективи подальших наукових розвідок.

 

mayster klas 15 12 3

 

 

Зокрема, в межах діяльності конференції було проведено низку майстер-класів: «Модель психолого-педагогічних заходів подолання дислексії в учнів молодшого шкільного віку» (ведучі: К. В. Луцько, Н. М. Бабич, О. П. Таран) та «Алгоритм надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в інклюзивному середовищі» (ведучі: Т. В. Скрипник, Г. В. Супрун). Ведучі поділилися з аудиторією своїми практичними напрацюваннями, що будуть корисними в практичній діяльності фахівців корекційної освіти.

 

Колектив кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти висловлює щиру вдячність всім учасникам за активну діяльність у конференції.