Засідання наукового гуртка "Логодидактична майстерня"

21 листопада 2017 року наукові співробітники Інституту спеціальної педагогіки НАПН України доктор психол. наук, головний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Вадим Кобильченко та канд. психол. наук, старший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Ірина Омельченко стали учасниками чергового засідання наукового гуртка «Логодидактична студія», яке організоване викладачами кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка  (наук. кер. Т. В. Мельніченко, К. О. Тичина).

 

Lohodydaktychna maysternya 21 11

 

 

В руслі актуальних модернізаційних викликів в спеціальній освіті та психології, упровадженні Концепції нової української школи Вадим Кобильченко провів семінар-презентацію монографії «Теоретичні основи психолого-педагогічного супроводу молодших школярів з порушеннями зору», в якій акцентував увагу студентів – майбутніх логопедів та магістрантів, які здобувають фах у галузі спеціальної освіти на своєчасності проведення наукових досліджень і поширенні технології психолого-педагогічного супроводу в інтегративній парадигмі компетентнісного та екзистенціонального підходів.

 

Ірина Омельченко в межах науково-методичного семінару «Корекційно-розвиткова послуга з розвитку мовлення в учнів 5-9 класів із затримкою психічного розвитку: наукові підходи, зміст та технологія реалізації» ознайомила студентів – майбутніх вчителів-логопедів зі специфікою надання корекційно-розвиткової допомоги школярам зазначеної категорії в умовах спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів України.

 

Виголошені доповіді викликали неабиякий інтерес у студентів та магістрантів, спонукали їх до конструктивної дискусії, в руслі якої у спільному смисловому полі було окреслено шляхи реалізації інноваційних ідей науковців Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. Висловлюємо слова вдячності та сподівання щодо плідної майбутньої співпраці науковців Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з науково-педагогічними працівниками, студентами та магістрантами Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.