Із 7 по 11 квітня трива Тиждень кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти.