XII міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми»

      17 березня 2017 року, у стінах Інституту психології імені Г.С.Костюка відбулася XII міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми».

XII mizhnarodna naukovo praktychna konferentsiya Sotsializatsiya osobystosti
      На конференції виступили директор Інституту Максименко С.Д., доктори психологічних наук Швалб Ю. М., Лушин П.В, Піроженко Т.О., докторанти Польського університету (Польща) Станішевський Мирослав та Станішевська Жанна.
      З доповіддю «Соціальна адаптація дітей з аутизмом в умовах інклюзивного навчання» виступила професор кафедри спеціальної педагогіки, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Тетяна Скрипник. Було розкрито такі питання, як: формування стану соціальної адаптованості у дитини з аутизмом, алгоритм діяльності команди супроводу, яка готує її до освітнього простору, ресурси освітнього середовища, які мають бути задіяні для досягнення успіху освітнього процесу дітей з особливими потребами.