Спільне засідання наукових гуртків «Логодидактична майстерня» та «Логопсихологічна лабораторія».

Презентація наукових проектів студентів

16 березня кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти проведено спільне засідання наукових гуртків «Логодидактична майстерня» та «Логопсихологічна лабораторія» з теми: «Наукові дослідження студентів та їх результативність».

spilne zasid nauk gurtkiv 5

Засідання провели викладачі кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти доцент К.В. Луцько та доцент О.П.Таран.

На засіданні свої проекти презентували студенти 3, 4 курсів та магістрант шостого року навчання.

Із презентацією проекту «Педагогічна технологія «Лялька як персона» у формуванні емоційного інтелекту дітей дошкільного віку в інклюзивному середовищі» (науковий керівник О. В. Мартинчук) виступила студентка 4о курсу Царенко Юлія. Цінність проекту полягає в тому, що в ньому подано системний підхід до емоційного розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями на основі залучення «Ляльки як персони». Основна ідея проекту полягає в продукуванні лялькою своїх переживань та станів, які спрямовані на залучення дітей, як партнерів співпереживання. В результаті експериментального дослідження встановлено ефективність даної методики, її позитивний вплив на емоційний розвиток дітей із загальним недорозвитком мовлення.

spilne zasid nauk gurtkiv 4

Студентка 4-го курсу Поджара Альона презентувала дослідження на тему «Активізація мовленнєво-рухового аналізатора як фактор формування і удосконалення усного мовлення у дітей з порушеннями мовленнєвої функції» (науковий керівник К.В. Луцько). Дослідження спрямоване на з’ясування ролі мовленнєво-рухового аналізатора в розвитку фонетико-фонематичного слуху, активізації розвитку мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення. Особливої уваги заслуговує об’єктивна методика вивчення моторного компоненту при сприйманні усного мовлення засобами енцефалографії. Об’єктивне вивчення стану головного мозку дитини при різних мовленнєвих стимуляціях дозволяє вибрати адекватні стану дитини корекційні методики формування та розвитку її мовлення .

spilne zasid nauk gurtkiv 2

Науковий проект на тему «Сучасні підходи до подолання мовленнєвих порушень у дорослих, які перенесли інсульт в Україні та США: компаративний аналіз та проблеми дисфагії» (науковий керівник                 В. В. Тищенко) представив магістрант Бєляк Станіслав. На основі порівняльної діагностики інсульту американських та українських класичних підходів отримано та виділено напрямки, методики подолання наслідків інсульту, засоби покращення функціонального стану пацієнтів.

spilne zasid nauk gurtkiv 3

Студенти 3-го курсу: Абраменко Марія, Бабеша Ольга, Гунбін Єлизавета, Турло Ксенія представили проект «Удосконалення корекційних технологій навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами на основі дослідження функціональних станів мозку» (науковий керівник      К.В. Луцько). Вони розкрили особливості сприймання мовлення, його активізації та регістрації реакцій дітей на різні стимули засобами енцефалографії. Крім того, студенти продемонстрували результативність тактильного обстеження предметів у порівнянні з візуальним їх сприйманням. Отримані результати є переконливими, оскільки зафіксовані з допомогою об’єктивних методик, зокрема, енцефалографії.

spilne zasid nauk gurtkiv 1

Подані проекти були позитивно оцінені студентами-слухачами та викликали у них велике зацікавлення. Дані дослідження будуть презентовані на різних Всеукраїнських заходах, зокрема, на олімпіаді у м. Суми, форумах, конференціях тощо. Зміст доповідей, презентацій свідчать про високий науковий потенціал спільних досліджень викладачів кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти та студентів в рамках наукової теми кафедри: «Компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище»