Наукове дослідження «Міжособистісні стосунки у сім'ях, що виховують дитину із тяжкими порушеннями мовлення» (К.О.Тичина)

Протягом 2016-2017 р.р. було здійснено дослідження міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дитину із тяжкими порушеннями мовлення.

У дослідженні взяли участь 70 сімей, що виховують дітей із тяжкими порушеннями мовлення та 67 сімей, що виховують дітей з нормальним мовленнєвим розвитком старшого дошкільного віку. Експериментальним майданчиком дослідження були: комунальний дошкільний навчальний заклад №120 (компенсуючого типу) м. Кривого Рогу, дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (спеціальний) №323, комбінованого типу №95 та №9 м. Києва; дошкільний навчальний заклад № 141 м. Києва та №180 м. Кривого Рогу.

Дослідження складалось із 2 серій експерименту. Перша серія була спрямована на виявлення особливостей міжособистісних стосунків у сім’ї, з точки зору дитини старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення. Друга серія – дослідження батьківського ставлення до дитини із тяжкими порушеннями мовлення та їхніх уявлень про міжособистісні стосунки у сім'ї. Автором було модифіковано та структуровано процедуру оцінювання результатів експерименту, а також розроблено авторську анкету виявлення батьківського ставлення до дитини.

 

Результати дослідження представлені на конференціях:

1.                ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку» 25-26 квітня 2016 р., м. Кам’янець-Подільський.

2.                 Міжнародна науково-практична заочна конференція «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість» 25-26 жовтня 2017 р., м. Дніпро.

3. Міжнародна науково-практична  конференція  «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування» 27-28 жовтня 2017 р., м. Львів.

 

 

у наступних публікаціях:

  1. 1.Тичина К.О. Вивчення батьківського ставлення до дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / Тичина К.О. // http://elibrary.kubg.edu.ua/20400/
  2. 2.Тичина К.О. Особливості уявлень про міжособистісні сімейні стосунки у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / Тичина К.О. //  Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – №4.