Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Наукова тема кафедри

Наукова тема кафедри 2021 - 2026 рр. "Професійний профіль спеціального педагога у контексті забезпечення якості інклюзивної освіти"

 

Звіт про реалізацію наукової теми кафедри "Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище" (2016-2021 рр.)  

Узагальнений звіт про реалізацію наукової теми кафедри «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» за 5 років (05.2016-05.2021) 

 

Звіт про результати реалізації наукових досліджень кафедри спеціальної та інклюзивної освіти в межах наукової теми Інституту людини «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України»  

 

19 листопада 2020 року у межах роботи ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції відбулась презентація результатів дослідження у межах реалізації наукової теми Інституту людини «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України».

Програма конференції – ЗАВАНТАЖИТИ 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти взяла участь в організації роботи Секції 4 «Інтеграція дитини з особливими освітніми потребами у соціальне середовище» та майстер-класів, де презентувала результати виконання наукової теми кафедри «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище».

На засіданні секції представлено результати дослідження за усіма напрямами наукової теми кафедри:

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Тетяна Скрипник, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник виступила з доповіддю: «Формування готовності до освітньої діяльності дітей з розладами аутистичного спектра з опорою на систему методів з науково доведеною ефективністю (за міжнародним звітом 2020 р.)»

Презентація – ЗАВАНТАЖИТИ

 

Тетяна Скрипник та Ніна Кулебякіна, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта, представили результати власних науково-практичних розробок у галузі навчання і розвитку дітей з розладами аутистичного спектра під час майстер-класу «Формування передумов навчання і розвитку дітей з розладами аутистичного спектра».

Презентація – ЗАВАНТАЖИТИ

Презентація  - ЗАВАНТАЖИТИ

 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ З ООП

Наталія Богданович Хансен – доктор, PhD зі спеціальної педагогіки, керівник навчальної програми «Майстер логопедії» Університету Норд (Норвегія), керівник міжнародної дослідницької групи «Special needs education and speech therapy research group» – презентувала монографію «Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion: Theoretical and Practical Perspectives», у якій представлено діалог між вченими Північної та Східної Європи про сучасність та майбутнє освіти дітей з особливими освітніми потребами, висвітлено проблеми і протиріччя, що заважають якісній освіті цих дітей.

Презентація  – ЗАВАНТАЖИТИ

 

Олена Мартинчук, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент та Крістіна Довга, здобувач першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта презентували український кейс в міжнародному дослідженні «Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion: Theoretical and Practical Perspectives» під час доповіді: «Зміна підходів до концептуалізації понять системи інклюзивної освіти».

Презентація  – ЗАВАНТАЖИТИ

 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІМОДАЛЬНОГО СПРИЙМАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Катерина Луцько, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник та Махлун Валерія, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта презентували результати дослідження на тему: «Полімодальне сприймання як ресурс когнітивного розвитку дітей з ООП»

Презентація  – ЗАВАНТАЖИТИ

 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОРИТМІЧНОЇ СТРУКТУРИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Наталія Бабич, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, Катерина Тичина,  старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, разом зі студентами: Ольгою Ковальчук, Дарією Кошман, Світланою Оношко – здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта; Тетяною Машковською, здобувачем першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта – представили практичні результати дослідження на майстер-класі на тему: «Інноваційний контент формування складоритму як ресурс мовленнєвого розвитку дітей з ООП»

Презентація  – ЗАВАНТАЖИТИ

 

Звіт про результати реалізації наукових досліджень - ЗАВАНТАЖИТИ 

Проміжний звіт - ЗАВАНТАЖИТИ 

Формування передумов навчання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами - ЗАВАНТАЖИТИ 

Результати дослідження - ЗАВАНТАЖИТИ 

 

Сторінка 1 із 2