Засідання кафедри 2020

 

 


Порядок денний

Дата: 03.12.2020 р.

Час проведення: 14.25

Місце проведення: он-лайн 


1. Про затвердження тем магістерських робіт здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньо-професійної програми 016.01.01Логопедія

Доповідачі: здобувачі другого (магістерського) рівня
2. Різне.


Порядок денний

Дата: 25.11.2020 р.

Час проведення: 14.25

Місце проведення: он-лайн 


1. Затвердження звіту про стажування Козинця Олександра Володомировича, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри логопедії та логопсихології Національного університету імені Бориса Грінченка

Доповідач: Мартинчук О.В.
2. Затвердження звіту стажування Потапенко Оксани Миколаївни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри логопедії та логопсихології Національного університету імені Бориса Грінченка

Доповідач: Мартинчук О.В.
3. Затвердження відгуку на автореферат дисертаційного дослідження Войтюк Ірини Вікторівни «Корекція мислення дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями засобами нетрадиційної зображувальної діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03

Доповідач: Мартинчук О.В.

4.Різне


Порядок денний

Дата: 17.11.2020 р.

Час проведення: 14.25

Місце проведення: он-лайн 


1. Про допуск до захисту магістерських робіт здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта Освітньої програми «Логопедія».

Доповідачі: здобувачі 
2. Про рекомендацію до отримання диплому з відзнакою студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта Освітньої програми «Логопедія».

Доповідач: Мартинчук О.В.
3.Різне.


Порядок денний

Дата: 12.11.2020 р.

Час проведення: 14.25

Місце проведення: он-лайн засідання


1. Про затвердження тем та обґрунтування теоретичної частини курсових робіт здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта Освітньої програми «Логопедія».

Доповідачі: здобувачі першого (бакалаврського) рівня
2. Різне.


 Порядок денний

Дата: 15.10.2020 р.

Час проведення: 14.25

Місце проведення: он-лайн засідання


1. Про затвердження тем та обґрунтування теоретичної частини курсових робіт здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта Освітньої програми «Логопедія».

Доповідачі: здобувачі першого (бакалаврського) рівня
2. Обговорення проміжних результатів проведення магістерського дослідження.

Доповідачі: магістри 6 курсу
3. Обговорення пропозицій до тематичного плану друку.

Доповідач: викладачі кафедри
4. Про організацію практики зі спеціалізації «Спеціальна психологія» для магістрів другого року навчання.

Доповідачі: Бабич Н.М., Таран О.П.
5. Різне.


Порядок денний

Дата: 08.10.2020 р.

Час проведення: 14.25

Місце проведення: 321 ауд. 


1. Про затвердження методичних рекомендацій щодо написання та оформлення магістерської роботи для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта (укладач: Мартинчук О.В.).

Доповідач: Мартинчук О.В.
2. Про затвердження програми стажування Козинця Олександра Володомировича, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри логопедії та логопсихології Національного університету імені Бориса Грінченка

Доповідач: Мартинчук О.В.
3. Про затвердження програми стажування Потапенко Оксани Миколаївни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри логопедії та логопсихології Національного університету імені Бориса Грінченка

Доповідач: Мартинчук О.В.
5. Різне.


Порядок денний

Дата: 23.09.2020 р.

Час проведення: 10.00

Місце проведення: 317 а 

1. Про підготовку кафедрального розділу до колективної монографії за результатами реалізації наукової теми Інституту людини «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» (2016-2021 р.р.).

Доповідач: Мартинчук О.В. 
2. Про підготовку до II Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» (19 листопада 2020 р.).

Доповідач: Мартинчук О.В.
3. Різне.


Порядок денний

Дата: 09.09.2020 р.

Час проведення: 10.00

Місце проведення: 317 а 

 

1. Про затвердження навчального навантаження викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідач: Мартинчук О.В.
2.  Про дотримання норм академічної доброчесності серед здобувачів спеціальності 016 Спеціальна освіта та викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Доповідач: Мартинчук О.В.

3. Різне.


Порядок денний

Дата: 27.08.2020 р.

Час проведення: 10.00

Місце проведення: 317 а 


1. Про затвердження робочих навчальних програм з дисциплін, викладання яких здійснюватимуть викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти у першому семестрі 2020-2021 навчального року.

Доповідачі: Мартинчук О.В., Міщенко М.С.
2. Про розподіл навчального навантаження викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідач: Мартинчук О.В.
3. Про організацію педагогічної практики для здобувачів освітньої програми 016.00.01 Логопедія другого (магістерського) рівня зі спеціалізації «Спеціальна психологія» (другий рік навчання).

Доповідачі: Бабич Н.М., Таран О.П.

4. Різне.


Порядок денний

Дата: 10.06.2020 р.

Час проведення: 13.00

Місце проведення: он-лайн 


1. Про затвердження комплектів білетів фахового випробування зі спеціальної освіти та логопедії для вступу на освітню програму 016.00.01 Логопедія спеціальності 016 Спеціальна освіта 

Доповідач: Мартинчук О.В.

2. Про фахову експертизу ЕНК «Логопсихологія з основами спеціальної психології», відповідно до затвердженої програми 016.00.01 Логопедія для студентів 2 курсу, ОКР перший бакалаврський, д.ф.н (автори: Тичина К.О., Литвиненко О.О., Міщенко М.С.)

Доповідачі: Таран О.П., Максимчук М.О.

3. Про фахову експертизу ЕНК «Логопедична корекція системних порушень мовлення» відповідно до затвердженої програми  016.00.01 Логопедія для студентів 5 курсу, ОКР другий магістерський, д.ф.н (автори: Бабич Н.М., Луцько К.В.)

Доповідачі: Тичина К.О.., Заєркова Н.В.

4.  Різне.


Порядок денний:

Дата: 21.05.2020 р.

Час проведення: 13.00

Місце проведення: он-лайн

 

1. Про порядок голосування.

Доповідач: Мартинчук О.В.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Про рекомендацію кандидатури Скрипник Тетяни Вікторівни для обрання на посаду професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

4. Про рекомендацію кандидатури Бірюкової Каріни Дмитрівни для обрання на посаду старшого викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

5. Про рекомендацію кандидатури Заєркової Наталії Віталіївни для обрання на посаду старшого викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

6. Про рекомендацію кандидатури Максимчук Марії Олександрівни для обрання на посаду старшого викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

7. Про рекомендацію кандидатури Федоренко Оксани Филимонівни для обрання на посаду старшого викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

8. Про рекомендацію кандидатури Міщенко Марини Сергіївни для обрання на посаду викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

9. Різне.


Порядок денний

Дата: 06.05.2020 р.

Час проведення: 14.00

Місце проведення: он-лайн

 

1. Про підготовку до Наукової цукерні у дистанційному форматі.

Доповідач: Мартинчук О.В.

2. Про підготовку до підсумкової атестації студентів 4 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта. 

Доповідач: Мартинчук О.В.

3. Різне.


Порядок денний

Дата: 28.04.2020 р.

Час проведення: 14.00

Місце проведення: он-лайн

 

1.Про підготовку до конкурсу на заміщення вакантних посад професора / старшого викладача / викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Доповідач: Мартинчук О.В.

2. Про результати публікаційної активності у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science за 2020 р.

Доповідач: Мартинчук О.В.

3. Про організацію дослідження щодо надання освітніх послуг дітям з ООП у період карантину.

Доповідач: Мартинчук О.В.

4. Різне. 


Порядок денний

Дата: 16.04.2020 р.

Час проведення: 12.00

Місце проведення: он-лайн

 

1. Попередній захист курсових досліджень студентів 4 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Доповідачі: студенти 4 курсу

2. Різне.


Порядок денний

Дата: 08.04.2020 р.

Час проведення: 12.00

Місце проведення: он-лайн

 

1. Звіт про проміжні результати магістерських досліджень студентів 5 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта. Презентація методик констатувального експерименту.

Доповідачі: студенти 5 курсу

2. Затвердження методичних рекомендацій щодо написання та оформлення курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітньо-професійної програми 016.00.01 Логопедія Київського університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Мартинчук О.В.

3. Різне.


Порядок денний

Дата: 25.03.2020 р.

Час проведення: 14.00

Місце проведення: он-лайн

 

1. Про організацію освітнього процесу на період карантину.

Доповідач: Мартинчук О.В.

2. Різне.


Порядок денний

Дата: 11.03.2020 р.

Час проведення: 14.25

Місце проведення: ауд. 321

 

1. Відкрита лекція старшого викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Максимчук О.М. з дисципліни «Методичні засади роботи з аутичними дітьми» на тему: «Характеристика методів розвитку комунікативних навичок у підлітків з РАС» ( 11 березня 2020 року, час та місце проведення: 9:55-11:15, бульвар Ігоря Шамо 18/2, ауд. 321).

2. Обговорення відкритої лекції.

Доповідачі: викладачі кафедри

3. Про формування SoftSkills у майбутніх фахівців зі спеціальної освіти як одного з найважливіших показників процесу досягнення ними якісної освіти.

Доповідач: Скрипник Т.В.

4. Звіт про проміжні результати магістерських досліджень студентів 5 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Доповідачі: студенти 5 курсу

5. Обговорення відгуків авторефератів дисертаційних досліджень.

Доповідач: Мартинчук О.В.

6. Про затвердження програми підсумкової атестації: комплексного кваліфікаційного екзамену з корекційної освіти та логопедії для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта першого (бакалаврського) рівня.

Доповідач: Мартинчук О.В.


Порядок денний

Дата: 04.03.2020 р.

Час проведення: 14.25

Місце проведення: ауд. 321

 

1. Про результати звіту дослідження «Оцінка студентами 3-го курсу освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка» (виконавець: к.с.н. Совенко О.С.)

Доповідач: Мартинчук О.В.

2. Звіт про проміжні результати магістерських досліджень студентів 5 курсу.

Доповідачі: студенти 5 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта

3. Різне.  


Порядок денний

Дата: 12.02.2020 р.

Час проведення: 14:25

Місце проведення: каб. 317-а

 

1. Про створення екзаменаційної комісії для прийому заліку у Панченко Катерини, студентки 4 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта групи ЛОГ-2-16-4.0д. з навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей: Логопедична ритміка з методикою».

Доповідач: Тичина К.О.

2. Про рекомендацію дисциплін, які передбачають режим дистанційного навчання 50/50 у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Доповідач: Мартинчук О.В.

3. Про рекомендацію студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта до участі у ІІІ Всеукраїнському науково-практичному форумі студентів «Розвиток спеціальної освіти: студентський формат» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2-3 квітня 2020 р.)

Доповідач: Таран О.П.


Порядок денний

Дата: 29.01.2020 р.

Час проведення: 14.00

Місце проведення: Музей «Третя після опівночі», м. Київ, вул. О.Гончара, 45 в

  

 1. Навчальна екскурсія у музей «Третя після опівночі» з метою удосконалення HardSkillsvsSoftSkills професорсько-викладацького складу кафедри.


Порядок денний

 

Дата: 15.01.2020 р.

Час проведення: 11.35

Місце проведення: каб. 317-a

 

 

1. Затвердження робочих навчальних програм навчальних дисциплін, викладання яких здійснюватиметься у другому семестрі 2019-2020 навчального року. 

Доповідачі: викладачі кафедри

2. Про затвердження програми вступного іспиту на другий магістерський рівень на спеціальність 016 Спеціальна освіта, освітньо-професійну програму 016.00.01 Логопедія на основі освітнього ступеня «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю. 

Доповідач: завідувач кафедри