Засідання кафедри 13.11.2019

Дата: 13.11.2019 р.

Час проведення: 11.35

Місце проведення: каб. 321

 

Порядок денний:

 

1. Про допуск до захисту магістерських робіт студентів VIкурсу спеціальності 016 Спеціальна освіта.

 

Доповідачі: студенти 6 курсу

 

 

2. Про результати фахової експертизи ЕНК «Інноваційні технології логопедичного масажу» для студентів 5 курсу, другого (магістерського) освітнього рівня, спеціальності 016 Спеціальна освіта, денної форми навчання (автор: Бабич Н.М., к. пед. н., старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини).

Доповідачі: завідувач кафедри, експерти ЕНК

 

 

3. Про результати фахової експертизи ЕНК «Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ» для студентів 3 курсу, першого (бакалаврського) освітнього рівня, спеціальності 016 Спеціальна освіта, денної форми навчання (автори: Заєркова Н.В., старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини; Порядченко Л.А., к. пед. н., доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту).

Доповідачі: завідувач кафедри, експерти ЕНК

 

4. Про результати моніторингу реалізації наукової теми кафедри «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освтініми потребами в соціальне середовище».

 

Доповідач: Мартинчук О.В.

5. Різнe