Засідання кафедри 23.04.2019

Дата: 23.04.2019 р.

Час проведення: 10:00

Місце проведення: каб. 317-А

 

Порядок денний:

 

1. Про затвердження форми проведення іспитів для здобувачів вищої освіти денної форми навчання професорсько-викладацьким складом кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

Доповідач: Тичина К.О., Скрипник Т.В.

 

2. Про внесення змін до навчальних планів: спеціальності 016 «Спеціальна освіта», освітньо-професійної програми «Логопедія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Доповідач: Мартинчук О.В.

 

3. Обговорення та схвалення відгуку на автореферат дисертації Боряк Оксани Володимирівни «Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Доповідачі: Мартинчук О.В., Скрипник Т.В.

 

4. Звіти магістрів спеціальності 016 Спеціальна освіта про результати теоретичного етапу дослідження. 

Доповідачі: магістри 5 курсу