Про кафедру спеціальної та інклюзивної освіти

КСІО колаж 2 

 

 

 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини функціонує з 1 вересня 2013 року.  

Підготовка фахівців за напрямом підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» в Інституті людини розпочалася із вересня 2011 року й здійснювалася випусковою кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти (нині кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи).

У вересні 2013 року, в результаті реорганізації кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, виокремилася й розпочала свою діяльність кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, що з 1 вересня 2019 року змінює свою назву і тепер функціонує як кафедра спеціальної та інклюзивної освіти.  

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, доцент Мартинчук Олена Валеріївна

Кафедра є випусковою для підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, освітньо-професійною програмою 016.00.01 Логопедія.  

 Кафедрою вперше в Україні започаткована підготовка студентів зі спеціалізацій «Інклюзивна освіта» та «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом».

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)і другого (магістерського) освітніх рівнів

  • Високий рівень викладання, орієнтація на засвоєння студентами не лише важливих теоретичних знань, а і практичних умінь в галузі спеціальної освіти, забезпечується висококваліфікованими фахівцями, що входять до  професорсько-викладацького складу кафедри. Навчальні дисципліни викладаються високоосвіченими фахівцями (доктори педагогічних наук, кандидати педагогічних наук, доктори психологічних наук, кандидати психологічних наук), кожен з яких є досвідченим практиком у галузі спеціальної освіти.
  • Фахівці кафедри регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також публікуються у престижних наукових виданнях,  де висвітлюються результати проведених фундаментальних і прикладних досліджень в межах наукової теми кафедри
  • З метою формування практичних фахових умінь та навичок студентів кафедра забезпечує роботу центрів практичної підготовки:

                       *  центр «Логотренажер» 

                       *  центр інклюзивної освіти 

                       *  центр «Аутизм-академія»

- Перші кроки у науку студентам допомагають зробити студентські наукові гуртки, що працюють на кафедрі:

1. Науковий гурток «Студія досліджень полімодального сприймання» 

2. Науковий гурток «Студія РАС: розлади аутистичного спектру»

3. Науковий гурток «Студія дослідження складоритму»

4. Науковий гурток «Інклюзивний клуб»  

 

Із планом роботи кафедри на 2021 рік можна ознайомитись  за посиланням

Зі звітом про роботу кафедри за 2021 рік   можна ознайомитись за посиланням

Із планом роботи кафедри на 2022 рік можна ознайомитись за посиланням