Про кафедру спеціальної та інклюзивної освіти

 

KSIO 2019 copy

 

 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини функціонує з 1 вересня 2013 року. 

 

Підготовка фахівців за напрямом підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» в Інституті людини розпочалася із вересня 2011 року й здійснювалася випусковою кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти (нині кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи).

 

У вересні 2013 року, в результаті реорганізації кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, виокремилася й розпочала свою діяльність кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, що з 1 вересня 2019 року змінює свою назву і тепер функціонує як кафедра спеціальної та інклюзивної освіти.  

 

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, доцент Мартинчук Олена Валеріївна

 

Кафедра є випусковою для підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, освітньо-професійною програмою 016.00.01 Логопедія.

 

 Кафедрою вперше в Україні започаткована підготовка студентів зі спеціалізацій «Інклюзивна освіта» та «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом».

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)і другого (магістерського) освітніх рівнів

  • Високий рівень викладання, орієнтація на засвоєння студентами не лише важливих теоретичних знань, а і практичних умінь в галузі спеціальної освіти, забезпечується висококваліфікованими фахівцями, що входять до  професорсько-викладацького складу кафедри. Навчальні дисципліни викладаються високоосвіченими фахівцями (доктори педагогічних наук, кандидати педагогічних наук, доктори психологічних наук, кандидати психологічних наук), кожен з яких є досвідченим практиком у галузі спеціальної освіти.
  • Фахівці кафедри регулярно приймають участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також публікуються у престижних наукових виданнях,  де висвітлюються результати проведених фундаментальних і прикладних досліджень в межах наукової теми кафедри
  • З метою формування практичних фахових умінь та навичок студентів кафедра забезпечує роботу центрів практичної підготовки:

*  логопедичний центр «Логотренажер» 

 

*  центр інклюзивної освіти 

 

*  центр «Аутизм-академія»

 

- Перші кроки у науку студентам допомагають зробити студентські наукові гуртки, що працюють на кафедрі:

1. Науковий гурток «Студія досліджень полімодального сприймання» 

2. Науковий гурток «Студія РАС: розлади аутистичного спектру»

3. Науковий гурток «Студія дослідження складоритму»

4. Науковий гурток «Інклюзивний клуб»