Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Контактна інформація

v.liutyi@kubg.edu.ua
м. Київ, бульвар І.Шамо, 18/2, каб. 318-А

Лютий Вадим Петрович

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Актуальні питання соціальної роботи у правоохоронній сфері
  • Експертне оцінювання якості надання соціальних послуг
  • Інновації у соціальній роботі з вразливими групами населення
  • Інфраструктура проведення польових досліджень у соціальній сфері
  • Психологія девіантної поведінки
  • Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг
  • Сучасні стратегії надання соціальних послуг
  • Теорія та історія соціальної роботи
  • Теорія та практика соціальної медіації

Гарант ОП "Соціальна робота" другого (магістерсього) рівня вищої освіти. Керівник наукової теми кафедри "Соціалізація вразливих груп населення в контексті розвитку територіальних громад в Україні"

Біографія

У 1992 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, за спеціальністю «Історія і педагогіка»; кваліфікація: вчитель історії та методист виховної роботи. 

У 1994 році закінчив Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка, за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в галузі народної освіти»; кваліфікація: практичний психолог.

1992–1993 рр. працював керівником театрального гуртка, практичним психологом середньої загальноосвітньої школи №97 м. Києва.

1994–1995 рр. працював практичним психологом, вчителем історії гімназії Українського державного педагогічного університету ім. М.Драгоманова.

01.09.1995–15.07.1996 рр. працював викладачем кафедри загальної психології Київського військового гуманітарного інституту.

1996–1997 рр. працював головним спеціалістом соціальної служби для молоді Ленінградського р-ну м. Києва.

1997–1998 рр. працював головним спеціалістом соціальної служби для молоді Київської міської державної адміністрації.

1998-2019 працював в Академії праці і соціальних відносин ФПУ (11.08.1998–31.08.2000 рр. – старшим викладачем кафедри соціального управління; 01.09.2000–31.01.2009 рр. – старшим викладачем кафедри соціальної роботи та практичної психології; 01.09.2001–30.08.2002 рр. – заступником декана факультету соціального управління; 2009–2019 рр. – доцентом кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин ФПУ (з 23 квітня 2013 р. навчальний заклад перейменовано на Академію праці, соціальних відносин і туризму).

З вересня 2019 року – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний і науковий інтерес

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка на тему «Соціально-педагогічне забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції з ресоціалізації неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням» у спеціалізованій Вченій раді Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

У 2013 році отримав учене звання доцента кафедри соціальної роботи та практичної психології.

У період від 05 квітня по 10 травня 2021 року пройдено наукове закордонне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір". Програма запропонована Міжнародною культурно-освітньою асоціацією у співпраці з американським National Louis University (Chicago, Illinois, UCA).

Сфера наукових інтересів – формування професійних компетенцій соціальних працівників; профілактика негативних соціальних явищ, девіантної та ризикованої поведінки дітей і молоді; соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб; моніторинг та оцінка впровадження соціальних проєктів і програм в галузі соціальної роботи

Посилання на сторінку Інституційного репозиторію

Посилання на профіль в Google академії

Посилання на електронне портфоліо

Powered by SobiPro