Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Контактна інформація

m.lekholetova@kubg.edu.ua
бульвар І.Шамо 18/2, каб. 318-А

Лехолетова Марина Миколаївна

Старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Громадське здоров’я
  • Менеджмент соціального та інклюзивного середовища
  • Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі
  • Теорія і практика соціальної експертизи
  • Технології соціальної адвокації
  • Тренінг комунікативності та креативності

Біографія

У 2010 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка і отримала диплом за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» (кваліфікація бакалавра педагогічної освіти, соціального педагога (2009 р.)) та ОКР «магістр» за спеціальністю «Соціальна педагогіка» (кваліфікація викладача соціальної педагогіки (2010 р.)).

Навчалась в аспірантурі на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.05 – Соціальна педагогіка (2010-2014 рр.).

З вересня 2003 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2003-2008 рр. – лаборант кафедри анатомії та вікової фізіології, 2008-2010 рр. – завідувач кабінету кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології та соціальної педагогіки, 2010-2011 рр. – завідувач кабінету та викладач за суміщенням кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки, 2011-2018 рр. – викладач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини; 2018-2019 рр. – викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини; з вересня 2019 року і до нині – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини).

Професійний і науковий інтерес

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка на тему «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки» у спеціалізованій Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка.  

У період від 21 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року пройшла стажування закордоном за програмою «Інклюзивна освіта в США» («Inclusive Education in UCA») Міжнародної асоціації культурної освіти (Chicago, Illinois, UCA).      Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (231 Соціальна робота) (з 09.12.2021 р. – до нині).

Сфера наукових інтересів – проблема здоров'язбереження у становленні особистості в умовах суспільних трансформацій.

Посилання на сторінку Інституційного репозиторію

Посилання на профіль на Вікі-університету

Посилання на профіль в Google академії

Посилання на електронне портфоліо 

Інше

Нагороди:

Подяка ректора Київського університету імені Бориса Грінченка за сумлінну працю, популяризацію здорового способу життя серед студентів та з нагоди Дня працівників освіти (2010 р.);

Грамота ректора Київського університету імені Бориса Грінченка за активну наукову діяльність і з нагоди Фестивалю науки (2014 р.);

Грамота директора Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка за активну участь у науковій роботі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, підготовку студента до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота» (Соціальна допомога) (2019 р.);

Подяка ректора Київського університету імені Бориса Грінченка за творчу і відповідальну наставницьку діяльність, куратора академічної групи та з нагоди Дня працівників освіти (2019 р.).

 

Powered by SobiPro