Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

tskii
Контактна інформація

v.sulitskyi@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Суліцький Вадим Володимирович

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Детекція брехні
  • Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів
  • Практикум ведення переговорів
  • Соціальна геронтологія
  • Соціальна конфліктологія
  • Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом
  • Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом

Біографія

У 1987 році закінчив Сімферопольське вище військово-політичне будівельне училище. Спеціальність – військово-політична. Кваліфікація – учитель історії та суспільствознавства.

У 1996 році закінчив Київський інститут внутрішніх справ. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – психолог-практик.

Служив у Збройних Силах (1987-1992 рр.)

Працював психологом Микитинської виправної колонії м. Горлівки Донецької області (1992–1995 рр.); викладачем у Київському інституті внутрішніх справ (1995–2001 рр.); викладачем в Інституті проблем боротьби зі злочинністю Національної академії внутрішніх справ (2001–2005 рр.); провідним психологом Микитинської виправної колонії № 87 Управління  Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (2005-2014 рр.); викладачем у Горлівському регіональному інституті Університету «Україна» (2005–2014 рр.).

З 2014 по 2017  рр. пенсіонер МВС України.

З 2017 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2017-2018 рр. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини; з 2018 року і до нині – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини).

Професійний і науковий інтерес

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія на тему «Психологічні особливості засуджених-суїцидентів» у спеціалізованій Вченій раді К. 26.007.01 в Національній академії внутрішніх справ України.

У 2005 році отримав звання доцента кафедри юридичної психології.

Здійснює керівництво студентським науковим гуртком: «Дослідницька платформа «Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки»

У період від 05 квітня по 10 травня 2021 року пройдено наукове закордонне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір". Програма запропонована Міжнародною культурно-освітньою асоціацією у співпраці з американським National Louis University (Chicago, Illinois, UCA).

Сфера наукових інтересів – психологічне забезпечення кримінальної виконавчої служби України; суїцидологія (психологічна аутопсія).

Посилання на сторінку Інституційного репозиторію

Посилання на профіль в Google академії

Посилання на електронне портфоліо

Інше

Нагороди: відомчі і державні нагороди та подяки від Кабінету Міністрів України (2007 року), голови Київської міської державної адміністрації та голови Горлівського міської державної адміністрації (2011 року); нагороджений Почесним знаком Санкт-Петербурзького психологічного товариства та факультету психології СпбДУ (2006 року).

Переможець:

Всеукраїнського конкурсу психотренінгових технологій (м. Київ, 2006 р.).

Міжнародного конкурсу психотренінгових проектів у галузі «Клінічна психологія» (м. Санкт-Петербург, 2007 р.).

Лауреат конкурсу «Срібна Психея – 2012» у галузі клінічної та пенітенціарної психології (м. Донецьк, 2012 р.).

Powered by SobiPro