Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

rna
Контактна інформація

t.spirina@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Спіріна Тетяна Петрівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Етика соціально-педагогічної діяльності
  • Методика організації діяльності міждисциплінарної команди
  • Організація міжсекторної взаємодії в соціальній сфері
  • Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ
  • Соціально-педагогічна робота із вразливими сім’ями та дітьми
  • Соціально-педагогічний практикум
  • Технології прийняття управлінських рішень

Гарант ОП "Соціальна педагогіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Біографія

У 1992 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія і педагогіка».

Навчалась в аспірантурі на кафедрі педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2005-2008 рр.).

Працювала вчителем історії в загальноосвітній школі № 68 м. Києва (1992-1994 рр.); старшим лаборантом факультету соціології та психології Київського університету імені Тараса Шевченка (1994-2001 рр.); соціальним педагогом І категорії у рамках держбюджетної комплексної теми "Морально-ціннісні особливості інноваційної поведінки молоді у сучасних умовах розбудови української держави" кафедри педагогіки факультету соціології і психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001-2005 рр.); старшим викладачем кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (2008-2009 рр.).

З 2009 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2009-2010 рр. – викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки, 2010-2012 рр. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту психології та соціальної педагогіки; з 2012 року і до нині доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини).

Професійний і науковий інтерес

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу» у спеціалізованій Вченій раді Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2015 році отримала учене звання доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

З 28.01.2020 р. є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

У період від 05 квітня по 10 травня 2021 року пройдено наукове закордонне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір". Програма запропонована Міжнародною культурно-освітньою асоціацією у співпраці з американським National Louis University (Chicago, Illinois, UCA).

Сфера наукових інтересів – підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери; етика соціально-педагогічної діяльності та професійна культура фахівців соціальної сфери. 

Посилання на сторінку Інституційного репозиторію  

Входить до складу керівників наукової студії: «Соціальний експериментаріум»   

Посилання на профіль на Вікі-університету

Посилання на профіль в Google академії

Посилання на електронне портфоліо

Powered by SobiPro