Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Контактна інформація

o.denysiuk@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Денисюк Олена Миколаївна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Арт-практики в соціально-педагогічній діяльності
  • Соціальна робота з сім'ями
  • Творча майстерня та ігротехніки
  • Театральні практики в адвокаційній діяльності
  • Театральні практики в соціальній роботі
  • Тренінг комунікативності та креативності
  • Університетські студії: Лідерствослужіння

Біографія

У 1988 році з відзнакою закінчила Київське міське педагогічне училище № 2 імені К. Д. Ушинського.

У 1993 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю "Педагогіка і психологія (дошкільна)".

Навчалась в аспірантурі на кафедрі соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П. Драгоманова. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.08 – Дошкільна педагогіка.

У 2019 році закінчила з відзнакою Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголяздобула кваліфікацію:ступінь вищої освіти «Магістр»; спеціальність «Соціальна робота»освітня програма «Соціальна робота. Управління соціальним закладом»;професійна кваліфікація «Фахівець соціальної роботи. Викладач соціальної роботи. Керівник соціального закладу».

Працювала викладачем кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (1997-2002 рр.); старшим науковим співробітником центру дослідження дитинства Державного інституту проблем сім'ї та молоді; викладачем кафедри соціальної педагогіки Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2002-2008 рр.).

З вересня 2008 року працює доцентом кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки (на даний час кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Інститут людини) Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка на тему «Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України» у спеціалізованій Вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки. Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Денисюк О.М. входила до складу авторського колективу з підготовки Державної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року та Тематичної Державної доповіді про становище дітей в Україні, присвяченої проблемам бездоглядності та безпритульності дітей в Україні (за підсумками 2003 року). Була керівником проектів, які реалізувались ДІПСМ за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Оцінка рівня знань, ставлення та практики батьків та фахівців з догляду за дітьми раннього віку», «Розробка системи моніторингу здоров'я та розвитку дітей раннього віку».

З 2012 року і по теперішній час є членом Європейської Асоціації з Безпеки (проблеми освіти і безпеки). Була членом галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2011-2016 рр.).

У рамках програми з академічної мобільності проходила наукове стажування для опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти, зустріч з представником державного відділу освіти, візит до дошкільного закладу, початкової школи, гімназії, Університет прикладних наук Сатакунти; інтенсивного вивчення та вдосконалення англійської мови з викладачами із США, Велиої Британії та Австралії в Західно-Фінляндському Коледжі м. Гуйттінен (Фінляндія) (сертифікати додаються) (з 1 по 7 травня 2017 року).

У період від 05 квітня по 10 травня 2021 року пройдено наукове закордонне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір". Програма запропонована Міжнародною культурно-освітньою асоціацією у співпраці з американським National Louis University (Chicago, Illinois, UCA).

Сфера наукових інтересів – прикладна творча діяльність соціального педагога та соціального працівника; соціальна робота з різними типами сімей.

Посилання на сторінку Інституційного репозиторію

Входить до складу керівників наукової студії: «Соціальний експериментаріум»  

Посилання на профіль на Вікі-університету

Посилання на профіль в Google академії

Посилання на електронне портфоліо

Powered by SobiPro