Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Контактна інформація

t.veretenko@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Веретенко Тетяна Григорівна

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом
  • Методи та організація соціальних досліджень
  • Науково-дослідна інфраструктура в галузі «Соціальна робота»: Джерелознавча база дослідження та робота з науковими текстами
  • Розвиток наукової галузі «Соціальна робота» : Методологія досліджень у соціальній роботі 
  • Стратегічне планування в соціальній роботі

Гарант ОП "Соціальна педагогіка" другого (магістерсього) рівня вищої освіти

Біографія

У 1972 році закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Фізик, викладач фізики». 

Навчалась в аспірантурі у лабораторії морального виховання Українського науково-дослідного інституту педагогіки. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (1984-1987 рр.).

Працювала учителем фізики та математики Долішньошепітської восьмирічної школи, Глибоцької вечірньої школи, Самбірської середньої школи (1973-1984  рр.); учителем фізики СШ № 42 ЦГВ (1987-1990 рр.); викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (1990-2008  рр.);

З 2008 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2008-2019 рр. – завідувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки (на даний час кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи); з вересня 2019 року – професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини).    

Професійний і науковий інтерес

У 1988 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Формування відповідального відношення підлітків до суспільно-корисної праці».

Досліджує питання організації навчально-пізнавальної діяльності студентів майбутніх педагогів та соціальних педагогів в умовах університетської освіти. Здійснює наукове керівництво соціально-педагогічними та педагогічними дослідженнями магістрантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня.

Автор понад 70 наукових праць з проблем соціальної педагогіки, навчання та виховання, у тому числі співавтор 8 підручників та навчально-методичних посібників: «Відповідальне батьківство», «Соціальна педагогіка» (2006р.),  «Соціальна педагогіка» (2013р.) , «Вступ до спеціальності: соціальна педагогіка», «Соціальна педагогіка: мала енциклопедія» (2008р.), «Енциклопедія  для фахівців соціальної сфери» (2012р.), «Загальна педагогіка», «Педагогічний тренінг»,   які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Працювала тренером у соціальних проєктак Українського фонду "Благополуччя дітей", які реалізовувалися за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.

З 2012 року і по теперішній час є членом Європейської Асоціації з Безпеки (проблеми освіти і безпеки).

Була членом галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2011-2016 рр.)

У період від 21 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року пройшла стажування закордоном за програмою «Інклюзивна освіта в США» («Inclusive Education in UCA») Міжнародної асоціації культурної освіти (Chicago, Illinois, UCA).

Автор понад 100 наукових публікацій і методичних розробок (посилання на сторінку Інституційного репозиторію). 

У період від 05 квітня по 10 травня 2021 року пройдено наукове закордонне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір". Програма запропонована Міжнародною культурно-освітньою асоціацією у співпраці з американським National Louis University (Chicago, Illinois, UCA).

Сфера наукових інтересів – теоретичні та методичні основи організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх соціальних педагогів в процесі їх професійної підготовки.

Входить до складу керівників наукової студії: «Соціальний експериментаріум»  

Посилання на профіль на Вікі-університету

Посилання на профіль в Google академії

Посилання на електронне портфоліо 

Інше

      Нагороди:

Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу київської міської ради (КМДА) за сумлінну працю, досягнення високої майстерності у професійній діяльності та з нагоди Дня працівників освіти (2018 р.)

Powered by SobiPro