Семінар «Мистецтво дарує майбутнє: забезпечення права на гідне життя дітей з особливими потребами»

24 травня 2016 року канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Денисюк О. М., канд. пед. наук, доцент Грабовенко Н. В. взяли участь у Міжнародному науково-практичному семінарі з майстер-класами на тему «Мистецтво дарує майбутнє: забезпечення права на гідне життя дітей з особливими потребами», який відбувся в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ).

Denysiuk Grabovenko Mseminar

Тематика семінару охоплювала такі проблеми:

I. Теоретична частина (круглий стiл):

- Нормативно-правове та організаційне забезпечення особливих потреб дiтей з iнвалiдизуючими захворюваннями та ïх сiмей.

- Актуальні пробеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які виховують дітей з інвалідністю.

Визначення критеріїв успiшностi навчання дiтей з особливими потребами: освiтнi програми та життєвi потреби.

- Роль мистецтва в комплексi соцiальноï реабiлiтацiï дітей з особливими потребами.

- Мистецтво як засіб соцiалiзацiï дітей з iнвалiдизуючими захворюваннями спектру аутизму (синдром Ретта).

- Завдання соціального дизайну, його перспективи та можливостi щодо формування доброзичливого оточуючого середовища для дітей з особливими потребами.

 

II. Практична частина (майстер-класи):  

- Комунікативна функція музичного мистецтва (звук, ритм тощо) – ознайомлення дітей з особливими потребами з різними музичними інструментами.

- Мистецтво хореографiï: рух як вираз емоцій; навчання дітей з особливими потребами елементам танцювальних рухів (координація, пластика, моторика).

- Самовираження особистості в живописі (колір, форма тощо).

- Народні мистецтва: майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, глиняної іграшки, петриківського розпису тощо.

- Дизайн для дітей з особливими потребами: ландшафтотерапiя, ергономіка інтер’єру, допомога в орієнтуванні завдяки графічному дизайну.

- Психологія та арт-терапія: ляльковий театр, пісочна терапія, тестування, консультування.

III. Концертна програма: виступи викладачiв та студентів НАКККiМ, гостей, дітей.

 

Учасники семінару мали можливість обмінятися досвідом науково-педагогiчноï роботи з фахівцями та батьками дітей з особливими потребами (онлайн), реалiзацiï державної культурної політики; здобути новi знання з гуманітарних наук стосовно iнтерсуб’єктних відносин, духовної, розумової, моральної, культурної та громадської діяльності; з соціального дизайну, з соцiальноï психологiï та педагогіки; ознайомитися з основами арт-терапiï; усвідомити соціальне значення мистецтва у вихованні дітей з особливими потребами; взяти участь у благодійних акціях; залучитися до проведення творчих майстер-класiв; отримати позитивні емоцiï вiд концертної програми.