Звітна науково-практична конференція Інституту проблем виховання НАПН України "Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал"

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Денисюк Олена Миколаївна 7 квітня 2016 року взяла участь у звітній науково-практичній конференції Інституту проблем виховання НАПН України  “Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал”.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Ольга Василівна Сухомлинська.

NZK NAPN

На пленарному засіданні були презентовані доповіді: “Концепція Я-центрованого духовно-розвивального виховання: парадигмальні ознаки” (І.Д.Бех, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України); “Сходження особистості до професії: теорія і практика” (О.В.Мельник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем виховання НАПН, канд.  пед. наук, ст. наук. співробітник); “Виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в сучасних умовах” (К.О.Журба, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, канд.  пед. наук, ст. наук. співробітник); “Науково-методичне забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу” (О.Л.Морін, ст.  наук. співробітник лабораторії трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН України, канд.  пед. наук, ст. наук. співробітник); “Формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку у світлі нових соціокультурних умов” (Л.В.Гончар, завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, канд.  пед. наук, ст. наук. співробітник); “Проблеми і перспективи екологізації освітнього простору загальноосвітньої школи” (О.Л.Пруцакова, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, канд.  пед. наук, ст. наук. співробітник); “Військово-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі” (О.І.Остапенко, провідний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук).

Своє бачення стану і перспектив процесу особистісного розвитку дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі учасники конференції висловили на п’ятьох секціях.

З більш детельною інформацією можна познайомитися на сайті