Індивідуальна освітня траєкторія студентів освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота (15.09.21)

   15 вересня 2021 року відбулася презентація каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Моніторинг і оцінка
соціальних програм».

1
      Гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна ЛЯХ наголосила, що індивідуальна освітня траєкторія – це шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, який формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, ґрунтується на виборі здобувачем навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» може бути реалізована через індивідуальний навчальний план.

3
    Тетяна ЛЯХ презентувала освітню програму «Моніторинг і оцінка соціальних програм», яка пропонує студентам цікаві дисципліни із каталогу вибіркових дисциплін, а також вибірковий блок «Менеджмент соціальних проектів та програм». Саме дисципліни вибіркового блоку «Менеджмент соціальних проектів та програм» формують у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти навички роботи в проєктах та в управлінні проєктами й програмами, які вирішують соціальні проблеми й формують здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства.