Участь у круглому столі «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи» викладачів кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (16.05.2017)

16 травня 2017 р. в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбувся круглий стіл щодо ключових проблем запровадження програм підготовки докторів філософії (PhD) з соціальної роботи та пошук шляхів їх розв’язання

Організаторами заходу були кафедра соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму. Серед учасників круглого столу були викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка. А саме: Ж.В. Петрочко, доктор педагогічних наук, професор; Т.Г. Веретенко, кандидат педагогічних наук, професор.

kruhlyy stil 16 05 2017 1      kruhlyy stil 16 05 2017 2

Жвава дискусія стосувалась освітньої та дослідницької частини програми: які компетентності мають бути сформовані, як побудувати навчальний план, як забезпечити належний рівень дисертаційного дослідження тощо.

За ініціативою учасників Круглого столу   домовились про наступне:

  • розробити проект паспорту наукової спеціальності  «Соціальна робота»;
  • підготувати і провести наступну зустріч представників кафедр – ліцензіатів програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи, присвячену обговоренню методології дисертаційних досліджень).

Висловлюємо щиру подяку Академії праці, соціальних відносин і туризму, зокрема, кафедрі соціальної роботи та практичної психології, за можливість взяти участь в обговоренні проблем і перспектив запровадження програм підготовки докторів філософії (PhD) з соціальної роботи.