ОБГОВОРЕННЯ ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА НА ВЧЕНІЙ РАДІ ІНСТИТУТУ ЛЮДИНИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

21 жовтня 2020 року відбулося обговорення і затвердження проєктів тем дисертаційних досліджень здобувачів першого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота на Вченій раді Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Свої проєкти тем дисертаційних досліджень презентували:

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи щиро вітає колег із черговим етапом та бажає успішного проходження подальших процедур на шляху координації тем дисертаційних досліджень!