Рекомендації щодо підготовки та публікації наукових статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

Рекомендації щодо підготовки та публікації наукових статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science - ЗАВАНТАЖИТИ