Виїзне заняття на базі Комунального дошкільного навчального закладу «Центр розвитку дитини «Я+сім’я» (12.12.2019)

1грудня 2019 року, в рамках вивчення дисципліни «Соціально-педагогічна робота в інклюзивному освітньому середовищі», старшим викладачем кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Лехолетовою Мариною Миколаївною, було організовано виїзне заняття для студентів 5 курсу спеціальності «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. Також до зустрічі приєдналися Салата К.О., Файдюк О.В., Дуля А.В., аспіранти освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 "Соціальна робота" в межах дисципліни "Інновації у соціальній сфері".

 

vyyizne zanyattya 12 11 19 1   vyyizne zanyattya 12 11 19 2

 

 

Заняття проходило на базі Комунального дошкільного навчального закладу «Центр розвитку дитини «Я+сім’я». В закладі функціонує 11 груп, які відвідують діти з такими нозологіями як: синдром Дауна, затримка мовленнєвого розвитку, затримка психічного розвитку, розлади аутичного спектру, порушення опорно-рухового апарату.

 

Вихователь-методист закладу Чечко Тетяна Миколаївна провела презентацію досвіду Центру розвитку дитини «Я+сім’я» з реалізації державної політики в галузі навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку, а також організації соціально-психологічного та педагогічного супроводу дітей та їх батьків.

 

vyyizne zanyattya 12 11 19 3   vyyizne zanyattya 12 11 19 4

 

Зокрема, під час зустрічі студенти ознайомились з:

ü  програмами розвитку дітей з особливими потребами (комплексною програмою розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»; програмно-методичним комплексом "Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років"; програмою розвитку глухих дітей дошкільного віку, дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату тощо.

ü  формами і методами соціально-педагогічної роботи мультидисциплінарної команди фахівців з батьками дітей з інвалідністю;

ü  широким спектром інноваційних методів роботи з  дітьми з синдромом Дауна та з дітьми з затримкою психічного розвитку.

 

А також учасники заходу мали змогу побувати на занятті з каністерапії (терапія з використанням спеціально відібраних і навчених собак) та побачити роботу фахівців Центру розвитку дитини «Я+сім’я».

 

Висловлюємо вдячність Тетяні Миколаївні

за гостинність та проведену презентацію