Окрилені Україною

   Важливим кроком реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання (2019 р.) є кадрове забезпечення цього процесу. У зв’язку з цим зусилля державних органів і неурядових організацій мають бути зосереджені на організації підготовки фахівців із національно-патріотичного виховання, підвищенні кваліфікації таких фахівців, оволодінні ними відповідними знаннями, уміннями і навичками.

 

okryleni Ukrayinoyu 04 09 19 1

 

Київський університет імені Бориса Грінченка не залишається осторонь пріоритетних завдань національно-патріотичного виховання.

  Задля їх реалізації Ж.В. Петрочко, професором кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, і В.І. Кириченко, докторантом Інституту проблем виховання НАПН України, розроблено і впроваджується тренінг "Окрилені Україною".

   Так, Всеукраїнський тренінг "Окрилені Україною" відбувся 4-6 вересня 2019 року у м. Хмельницький.

  Захід проведено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки" та календарного плану заходів на 2019 р. Організаторами тренінгу стали Міністерство молоді та спорту України та управління молоді та спорту Хмельницької ОДА.

   Мета тренінгу: формування національно-патріотичної свідомості фахівців соціальної сфери, представників неурядових організацій, які працюють у царині національно-патріотичного виховання; розширення обізнаності учасників тренінгу щодо суспільно-державницьких цінностей, сучасних форм і методів роботи з дітьми та молоддю та ін.

Учасниками заходу стали представники різних областей України: спеціалісти структурних підрозділів молоді та спорту, педагогічні працівники, представники органів місцевого самоврядування, молодіжних громадських організацій.

   Головний результат тренінгу – це натхнення його учасників, розуміння положень нової Стратегії національно-патріотичного виховання, готовність до активних національно-патріотичних дій, участі в житті суспільства, небайдужість до долі України.