Відкрите практичне заняття "Основні етичні концепції"

4 травня 2017 року доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини було проведено відкрите практичне заняття з курсу «Етика соціально-педагогічної діяльності» на тему «Основні етичні концепції» зі студентами 1 курсу спеціальності «Соціальна педагогіка». Для активізації пізнавальної діяльності студентів, викладач наводила цікаві факти в рамках тематики заняття. Практичне заняття  було забезпечене відповідними дидактичними матеріалами, роздатковим матеріалом, також викладач використовував інтерактивні форми роботи, намагаючись знаходити зв’язок між змістом заняття і життєвим досвідом студентів.

 

vidkryte zaniattia 2

 

 

Питання для дискусії, діалогу зі студентами були педагогічно доцільними, стимулювали їхню активність, давали можливість викладачу перевірити рівень розуміння ними навчального матеріалу. Студенти активно приймали участь в обговоренні поставлених викладачем проблемних запитань та питань щодо можливостей редагування представлених презентацій, аналізували та оцінювали свою роботу та роботу одногрупників та продемонстрували глибокі знання з теми.

Протягом всього заняття відбувався зворотній зв'язок викладача зі студентами. Викладач вільно володіє навчальним матеріалом, вміє донести його до студентів, акцентувати їх увагу на важливих аспектах роботи, теоретичний та практичний матеріал мають професійне спрямування.

 

vidkryte zaniattia 4

 

vidkryte zaniattia 1