Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи

Кафедра СПСР Л 2021.2022

 

    Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи заснована у грудні 2007 року. Кафедра є випусковою для спеціальністі 231 Соціальна робота першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

 

    Вагому роль у становленні й розвитку кафедри зіграли її колишні завідувачі, відомі науковці в царині соціальної педагогіки та соціальної роботи, – Ольга Безпалько, професор, доктор педагогічних наук, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, та Тетяна Веретенко, кандидат педагогічних наук, професор. Під їхнім керівництвом запроваджені унікальні освітні програми, підходи до організації навчання на дослідницькій основі, створено центри практичної підготовки, впроваджено соціальні проекти в галузі соціальної роботи, сформовано наукові школи.

 

    Із вересня 2019 року кафедру очолює Тетяна Лях, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

   На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці в галузі соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг: доктори педагогічних наук – професор Жанна Петрочко та професор Ренате Вайнола; кандидати педагогічних наук – професор Тетяна Веретенко, доцент Олена Денисюк, доцент Наталія Клішевич, доцент Вадим Лютий, доцент Тетяна Спіріна, старші викладачі Марина ЛехолетоваСвітлана Сапіга, Альона Попова; кандидат психологічних наук – доцент Вадим Суліцький; кандидат соціологічних наук - Ольга Швед; практики – Аліна ДуляІрина Фірсова.

 

  Викладачі кафедри активно впроваджують інноваційні технології у навчальному процесі в освітніх програмах різних рівнів вищої освіти. Практико-орієнтоване навчання розвивається у центрах практичної підготовки: «Арт-майстерня», «Тренерська студія», «Центр соціальних технологій та інновацій».

 

   Активним і цілеспрямованим студентам кафедра надає можливість з першого року навчання почати успішну наукову кар'єру. Викладачі кафедри з великим інтересом здійснюють наукове керівництво в процесі проведення досліджень, написання наукових статей, підготовки доповідей на конференції, участі в конкурсах на отримання грантів. Наші студенти беруть участь як у конференціях, що проводяться на рівні кафедри, Інституту людини, так і на рівні Університету Грінченка, всеукраїнських і міжнародних конференціях, а також публікують статті з результатами своїх розробок в університетських наукових виданнях. Це слугує вагомим доробком для тих, хто планує продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі.

 

   Традиційно наші аспіранти і студенти беруть участь і посідають призові місця в різноманітних наукових конкурсах, стають учасниками програм академічної мобільності.

 

   Потреба провести дослідження, написати наукові роботи визріває у наших студентів в різний час. Одні вступають до аспірантури відразу після здобуття вищої освіти, в той час як інші усвідомлюють цінність наукової творчості, попрацювавши спочатку на практиці і зрозумівши, що висока конкуренція на позиції керівників в наш час вже в обов'язковому порядку вимагає відповідної наукової кваліфікації. Тому, освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота» кафедри має високий потенціал і наукові перспективи.

 

  Кафедра зорієнтована на гармонійне поєднання традицій класичної освіти та інноваційних освітніх технологій; нерозривний зв'язок отриманих знань та їх застосування на практиці; співпрацю на основі взаємної поваги і взаємодопомоги; виховання самодостатніх й прогресивних фахівців соціальної роботи, лідерів громадянського суспільства; спрямованість на результат і впевненість в успіху. Сподіваємося, що зуміємо не тільки навчити наших студентів майбутній професії, а й допоможемо їм сформуватися як особистості – порадами, спільними справами, власним прикладом, сповідуючи місію Університету Грінченка: «Служити людині, громаді, суспільству!»

 

   Ми високо цінуємо наших партнерів і щиро вдячні їм за довіру, визнання й співпрацю.

Вступникам на другий курс і до магістратури кафедра пропонує пройти електронний курс "Основи соціальної роботи для абітурієнтів". І активне посилання на нього: 

 

Із планом роботи кафедри на 2021 рік можна ознайомитись, скориставшись посиланням.

Із планом роботи кафедри на 2022 рік можна ознайомитись, скориставшись посиланням.

Список кураторів академічних груп на 2021-2022 н.р.:ЗАВАНТАЖИТИ

Прагнемо досконалості!