t_grubi
Контактна інформація

t.grubi@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 235

Грубі Тамара Валеріївна

Доцент кафедри практичної психології

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук (2012 р.)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Тренінг особистісного розвитку», «Тренінг професійної кар’єри», «Профілактика та корекція відхилень поведінки».

Здійснює керівництво науковим гуртком "Психологія перфекціонізму особистості", магістерськими роботами студентів, виробничою практикою магістрантів. 

Біографія

             Освіта: 

Закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський державний університет (2006 р.); науковий кореспондент лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2007 – теп. ч.).

Досвід роботи:

2007-2009 викладач в Кам’янець-Подільському відділенні Київського фінансово-економічного коледжу при Національному університеті Державному податкової служби України.

2009-2012 асистент,

2012-2017 старший викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2012-2017 старший викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2017-теп.ч. доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний і науковий інтерес

Наукові інтереси:

 Захист кандидатської дисертації на тему: «Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної податкової служби України» (19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія).

Коло наукових інтересів охоплюють питання організаційної психології; професійного вигорання; відданості персоналу організації; перфекціонізму особистості, академічної мобільності викладачів ЗВО

Автор  понад 100 публікацій серед яких 40 наукових статей  у зарубіжних виданнях та фахових виданнях України; монографії, двох навчальних посібників для студентів закладів вищої освіти, методичних рекомендацій. 

Голова Київського осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Наукова тема

«Психологія перфекціонізму в діяльності науково-педагогічного персоналу вищої школи».

Powered by SobiPro