i_muzychenko_2018
Контактна інформація

i.muzychenko@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 235

Музиченко Ірина Вікторівна

Доцент кафедри практичної психології (сумісник)

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

   Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини, доцент кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

      В Інституті викладає дисципліну "Суїцидологія" для студентів освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» спеціальностей Психологія/Практична психологія. Здійснює керівництво дипломними роботами.

Біографія

    Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (2007 р.). Навчалася в аспірантурі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (2000-2003 рр.)

Працювала на посадах старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (1997 – 2003 рр).

     Зарахована на посаду наукового співробітника, згодом – старшого наукового співробітника секретаріату Вченої ради  Національної академії внутрішніх справ (2003 – 2009 рр.).

     Працювала  викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ (2009 – 2015 рр.).

   З вересня 2016 року працює доцентом кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, з лютого 2018 року призначена на посаду заступника директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.


Професійний і науковий інтерес

У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури» у спеціалізованій Вченій Раді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України зі спеціальності «соціальна психологія; психологія соціальної роботи» (19.00.05).

Автор понад 40 наукових праць з проблем етнічної свідомості та самосвідомості, особливостей українського національного характеру, специфіки суїцидальної поведінки особистості.

Сфера наукових інтересів – проблеми етнопсихології, психологічні особливості суїцидальної поведінки особистості.

Powered by SobiPro