Контактна інформація

o.kraieva@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 235

Краєва Оксана Анатоліївна

Доцент кафедри практичної психології

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат наук (2014)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Зоопсихологія та порівняльна психологія, Організація психологічної служби, Основи психоконсультації та психокорекції, Основи психологічного консультування, Практикум з консультування, Психологічне консультування та психокорекція

Біографія

       Освіта:

1997 – 2002 рр. Мелітопольський державний педагогічний університет, соціально-гуманітарний факультет, спеціальність – Психологія. Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька) (закінчила з відзнакою). Кваліфікація – практичний психолог в закладах освіти, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури.

Рекомендовано до вступу в аспірантуру (Витяг №8 засідання вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету від 26.06.2002 р.)

2006 – 2007 рр. магістратура Мелітопольського державного педагогічного університету, спеціальність – Практична психологія (закінчила з відзнакою). Кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач психології.

Рекомендовано до вступу в аспірантуру (Витяг №8 засідання вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету від 25.06.2007 р.)

2008 – 2012 рр. аспірантура Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія), лабораторія – Методології і теорії психології, форма навчання – (без відриву від виробництва).

15.04.2014 року успішний захист кандидатської дисертації «Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці»(Диплом кандидата психологічних наук ДК №022800 від 26 червня 2014 року)

Науковий керівник – кандидат психол. наук, доцент Зливков Валерій Лаврентійович. 

 

       Підвищення кваліфікації:

17.12.2004 – 25.12.2004 – «Корекційна діяльність психолога» (Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти).

19.06.2006 – 30.06.2006 – «Інформаційні технології в освіті» (Запорізький обласний інститут післядипломної освіти).

01.08.2009 – 19.08.2009 – «Intel. Навчання для майбутнього» (Бердянський державний педагогічний університет).

16.05.2011 – 10.06.2011 – «Практичні психологи навчальних закладів» (КЗ «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» ЗОР).

19.08.2013 – 30.08.2013 – «Вчителі іноземних мов» (КЗ «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» ЗОР).

2012 рік – по цей період – курси арт-терапевтів (Західноукраїнська асоціація арт терапевтів).

25.11.2014 -27.11.2014 – тренінг «Навички кризового консультування та розвитку психосоціальної стійкості до стресу у школярів» (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Unicef – Дитячий фонд ООН, Національний Університет «Києво-Могилянська Академія»).

25.02.2015 – тренінг особистісного зросту «Професійне вигоряння педагога» («Лига РОСТА», В.М.Систеров)

02.06.2015 – 26.06.2015 – «Практичні психологи» (КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР).

       Досвід роботи:

2002 – 2005 рр. – Педагог – психолог. Вчитель німецької мови. (Заозерна середня школа).

2003 – 2005 рр. Соціальний педагог за сумісництвом. (Заозерна середня школа).

2005 – 2015 рр. Практичний психолог. Вчитель німецької мови. (Бердянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №13, Запорізька область).

 

      Досвід викладання:

  • викладання основ психологічної обізнаності учнів школи в межах щомісячних годин психології у кожному класі ЗОШ
  • викладання елективних (тренінгових курсів) серед учнів 7-9 класів як за власно розробленими програмами, так і за програмами, затвердженими МОН (“Життєве та професійне самовизначення”, «Подолання кризи ідентичності підлітків», «Сходинки до вершини «Я»»)
  • викладання батьківській спільноті в межах класних годин, батьківських конференцій загальних особливостей вікового розвитку дітей, психологічних особливостей їх адаптації тощо
  • викладання педагогічній спільноті в межах психолого-педагогічних семінарів за тематикою щорічного планування власної діяльності; щотижневі виступи на нарадах, т.зв. «психологічні хвилинки»
  • проведення систематичної тренінгової роботи серед учасників НВП (учнів 5-9 класів, вчителів); співучасть у педагогічних радах з НВР
  • проведення психологічних семінарів для психологів міста з метою обміну досвідом, презентації результатів дослідження стану кризи ідентичності підлітків ЗОШ
  • щорічна робота зі студентами-практикантами 3-5 курсів Бердянського державного педагогічного університету (Введення в світ професійної діяльності практичного психолога)
  • викладання іноземної мови (німецької) у 1-9 класах ЗОШ.

 

Професійний і науковий інтерес

«Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці» 

Powered by SobiPro