starinska_
Контактна інформація

n.starynska@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 235

Старинська Наталія Володимирівна

Доцент кафедри практичної психології

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат психологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

         Дисципліни, що викладає: 

«Вступ до спеціальності», «Психологія спілкування», «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування», «Спецкурс соціально-психологічного циклу», «Спецкурс із психології», «Методологія та організація науково-психологічних досліджень», «Сучасні технології психологічних досліджень».

 

 

Біографія

         Освіта:

У 2004 році вступила до Слов’янського державного педагогічного університету (на сьогодні Донбаський державний педагогічний університет – ДДПУ). У 2008 році закінчила з відзнакою навчання й отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки “Психологія” та здобула кваліфікацію бакалавра психології. У липні 2008 року вступила до магістратури та продовжила навчання у тому ж навчальному закладі.

У 2009 році отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія», кваліфікація психолог, викладач вищого навчального закладу.

 

 

Професійний і науковий інтерес

Розвиток особистості на різних етапах онтогенезу; самореалізація, самоактуалізація, самосвідомість особистості; смисложиттєві орієнтації особистості.

Powered by SobiPro