_ТВ
Контактна інформація

t.tsyhanchuk@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 235

Циганчук Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри практичної психології

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук (2011 р.)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

"Експериментальна психологія", "Психологія релігії".

Здійснює керівництво курсовими роботами, навчальною практикою студентів.

Біографія

Освіта:  Закінчила Київський міжнародний університет (2005 р., спеціальність «Психологія»), аспірантуру Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України.

Професійний і науковий інтерес

Має 9 публікацій.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацією на тему: «Динаміка переживання стресів студентами вищих навчальних закладів».

Powered by SobiPro