Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

o_lozova_2020
Контактна інформація

o.lozova@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 235

Лозова Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри практичної психології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор психологічних наук (2008 р.), доцент (2002 р.), професор (2011 р.).

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 Викладає дисципліни: «Психологія вищої школи», «Теоретико-методологічні проблеми психології». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів, кандидатськими дисертаціями.

 

Біографія

        Освіта:  

Закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет (1983 р.); навчалася в аспірантурі Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (1989 р.).

       Досвід роботи:

1991 - 2000 рр. – старший науковий співробітник лабораторії психодіагностики Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

2000 - 2010 рр. – доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету,

2000 - 2011 рр. – доцент кафедри психології, педагогіки та конфліктології НАУ ”Києво-Могилянська академія” (за сумісництвом).

Професійний і науковий інтерес

       Наукові інтереси:

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічний аналіз реномінативних процесів у мовленнєвому мисленні (на матеріалі професійного мовлення вчителя)» (19.00.01 - загальна психологія, історія психології).

У 2008 р. - докторську дисертацію на тему: «Психосемантична структура етнічної свідомості» (19.00.01 - загальна психологія, історія психології).

Доцент кафедри психології (2002 р.). Автор понад 60 наукових праць з проблематики психології свідомості, психології мовлення, психосемантики та психолінгвістики: монографії, трьох навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, у т.ч. з грифом МОН України, наукових і науково-популярних статей.

 

Powered by SobiPro